Til innholdet

22.10.2013

Til kamp mot virussykdommer!

Virussykdommer er en stadig utfordring for havbruksnæringen og det er nå foretatt en kunnskapsstatus på dette området. Resultatet foreligger i ny rapport som er utarbeidet av VESO.

Gjennom det tre-nasjonale samarbeidet  (Norge, Irland, UK) om forskning på sykdommen Pancreas Disease som norsk og irsk næring dro igang ett år tilbake, ble det klart at det var behov for en "Code of Best Practice" for forebygging og kontroll av PD. En slik var utviklet for irske forhold, men det viste seg raskt at den var meget generell og ikke tilpasset norsk næring. De aller fleste av foreslåtte tiltak var også generelle for alle virussjukdommer, ikke spesifikke for PD. VESO ble derfor engasjert for å lage en tilsvarende popularisering av dagens kunnskapstatus om bekjempelse av aktuelle virussjukdommer. Kunnskapsutviklingen på dette feltet skjer meget raskt, fagspråket er komplisert og mange forskningsresultater er derfor vanskelig tilgjengelig. Enkelte av konklusjonene kan være omdiskutert, men det er et håp at rapporten kan være et positivt bidrag i hver enkelt oppdrettsbedrift sin hverdag og strategi for å unngå utbrudd av virussjukdommer. Samtidig vil en del av de konklusjonene / anbefalingene som er gitt være utgangspunkt for diskusjoner om valg og strategier på et mer overordnet nivå. Heftet kan fås tilsendt i ønsket antall eksemplarer ved henvendelse til FHL havbruk (havbruk@fhl.no).
keyboard_arrow_up