Til innholdet

22.10.2013

To nye FoU-forum etablert

Norges Fiskarlag ønsker å styrke arbeidet med FoU og næringsstyrte prosjekter på flåtesiden og har derfor etablert Teknologiforum og Villfiskforum. Forumene skal koordinere FoU-aktiviteten og har til hensikt å samle erfaringer fra flåteleddet, og sørge for at fiskerne er med på å legge premisser for forskningsinnsatsen.

Villfiskforum med særlig fokus på produkt/marked Villfiskforum har en egen styringsgruppe som representerer fiskere med solid kunnskap fra ulike fartøystørrelser og driftsformer, samt representanter fra salgslagene. Hovedoppgaven for forumet er å definere behovet for styrket forskningsinnsats på en rekke områder.

Sentrale tema er fiske for levende lagring, prosjekter knyttet til redskap/kvalitet og marked, lite utnyttede ressurser og taskekrabbe. Villfiskforumets prosjektleder er Hilde Skjærvø. Einar Frismo, skipper på linebåten ?Bjørnsvik?, er leder for styringsgruppen for Villfiskforum. De andre deltakerne i styringsgruppa for Villfiskforum er: Rune Saltskår, fisker (Bergen) Åge Sivertsen, fisker (Svolvær) Jan Ingvald Markussen, fisker (Andenes) Magne Mjånes, fisker (Byrknesøy) Steinar Jonassen (Nordland Fylkes Fiskarlag) Nina Hjort (Norges Råfisklag) Jon Grimstad (Sunnmøre og Romsdals Fiskesalslag) Kåre Heggebø (Norges Sildesalgslag)

Teknologiforum en forbedret økonomi og ressursforvaltning for fiskerinæringen Teknologiforumet følger mye av den samme oppbyggingen som Villfiskforumet. Sentrale områder er energiøkonomisering, redskaps- og fartøysutvikling og prosjekter innen andre områder som involverer fiskeriteknologi. Dette spenner over et vidt område hvor hovedtanken er å forbedre både næringens økonomi og ressursforvaltning. Den daglige driften vil bli i regi av prosjektleder Eirik Ulsund.

Styringsgruppen reflekterer et bredt spekter innen norsk fiskerinæring. Pål Roaldsnes, skipper på Stornes, er leder i styringsgruppen på Teknologiforumet. De andre medlemmene av styringsgruppen for Teknologiforum er: Roy Kristensen, skipper (Stathelle) John Einar Engen, skipper (Sommarøy) Lars Olav Lie, skipper (Straume) Arnstein Leinebø, skipper (Fosnavåg) Petter Pettersen, skipper (Bleik) Les mer i medlemsbladet MEA for Norges Fiskarlag som du finner på hjemmesiden

keyboard_arrow_up