Til innholdet

22.10.2013

Tørrfiskforum starter opp

FHL industri og eksport etablerte Tørrfiskforum første september. Forumet vil samle innspill og følge opp FoU-aktiviteter innenfor tørrfisknæringen.

Tørrfiskforum er åpent for alle tørrfiskbedrifter uavhengig av medlemskap i bransjeorganisasjoner. Her kan bedriftene møtes til faglige diskusjoner og utveksle erfaringer. Et systematisk FoU-arbeid skal utvikle kompetansen og bedre lønnsomheten i tørrfisknæringen. Forumet vil arrangere 3 bedriftssamlinger i året. Deltagerne selv vil være med på å bestemme tema for samlingene og hvilke FoU-prosjekter som skal settes igang.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) tok i 2001 initiativ til å avklare behovet for forskning og utvikling innenfor tørrfisknæringen. "Handlingsplan for tørrfiskindustrien" ble lagt fram på en samling 13. november 2001 i Henningsvær. Om lag 70 selskaper/personer var invitert til samlingen og kom opp med synspunkter og innspill til FoU. Her ønsket næringen seg et Tørrfiskforum.

Videre ble følgende FoU-prosjekter prioritert: - Markedsprosjekt Vest-Afrika. - Markedsprosjekt Norge. - Holdbarhet for utvannede tørrfiskprodukter. - Lovbeskyttelse av opprinnelse og særegenhet. - Lagring av tørrfisk - kontroll med luftfuktighet.

En medlemsavgift for bedriftene på kr 10.000 pr. år skal dekke kostnader i forbindelse med samlinger, trykking og utsendelse av informasjonsblad, og prosjektutvikling og prosjektgjennomføring i samarbeid med bedriftene. Bedriftene må selv betale utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlingen. Allerede har 17 bedrifter meldt sin interesse for å delta i Tørrfiskforum. Målet er å få 30 medlemsbedrifter. Første samling i Tørrfiskforum vil være 20. - 21. november 2002 i Svolvær.

Frank Jakobsen er ansatt som prosjektleder for Tørrfiskforum. Han er utdannet fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøyskole og har erfaring bl.a. som bedriftsrådgiver, prosjektleder i Fiskerinæringens Kompetansesenter og som leder for ulike prosjekter i regi av FHL industri og eksport. Frank Jakobsen vil i løpet av oktober besøke alle interesserte bedrifter for å informere nærmere om fordelene ved å delta i Tørrfiskforum og de FoU-aktivitetene som er satt i gang.

Han kan kontaktes på tlf. 77 66 29 50, faks 77 66 29 60 eller mail frank.jakobsen@fhl.no.

keyboard_arrow_up