Til innholdet
Fotokreditt: Auxios

15.09.2021
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Trenger kunnskap som muliggjør automatisk overvåking av laks

Vil øke kunnskap om laksens biologi for å kunne ta i bruk teknologi for overvåkning av laksefisk i merd

Del artikkel

Det pågår en betydelig utvikling innen nye teknologier som muliggjør overvåking og registrering av helse og velferd hos laksefisk i oppdrettsmerder, uten berøring eller håndtering av fisken. Dersom denne teknologien skal kunne tas i bruk som et verktøy for å vurdere helse og velferden til fisken er det viktig at vi har den kunnskapen som trengs for å kunne skille normal tilstand fra avvikende. Derfor lyser FHF nå ut midler for å fremskaffe slik kunnskap. 

Søknadsfristen: 5. november kl 13

 

 

 

Les hele utlysningen her

Søknadsfrist: 05.11.2021

Biologiske parametere for overvåking og registrering av fiskehelse og velferd i norsk oppdrettsnæring

FHF lyser ut midler til finansiering av 3-årige forskningsprosjekter på tematikken.

Status: Pågående
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up