Til innholdet

22.10.2013

Utlysninger av FoU-midler

FHF lyser ut FoU-midler gjennom SND innenfor to områder. Det ene gjelder utvikling av teknologi for filetering av benfrie laks- og ørretfileter, mens det andre omhandler effektivisering av filetindustri og konvensjonell fiskeindustri.

Del artikkel

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har for 2002 avsatt 1 mill. kr til utvikling av teknologi for filetering av benfrie laks- og ørretfileter. Tilsvarende ramme er foreløpig satt av for 2003 og 2004. Utfordringen er å kunne fjerne alle ben fra filet av laks og ørret maskinelt med sikker kontroll av sluttproduktet.

Til finansiering av effektiviseringsprosjekter for filetindustrien og den konvensjonelle fiskeindustrien har Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for 2002 avsatt 1,5 mill. kr. Målet er å utvikle ny eller forbedret teknologi med sikte på automatisering og reduksjon av manuelle operasjoner gjennom hele produksjonskjeden (filet-, klipp- og saltfisk).

Midlene kanaliseres gjennom SND. Fullstendige annonsetekster er gjengitt i vedlegg. (Klikk i grå meny på høyre side)

keyboard_arrow_up