Til innholdet

21.03.2019

Villfisk

Utvidet frist: FHF lyser ut inntil 1,2 mill NOK for å dokumentere årsaker og tiltak mot korrosjon på fiskefartøy

Korrosjon er et problem forbundet med store kostnader og operasjonelle konsekvenser for fiskeflåten.

Vi utvider fristen på denne utlysningen til 26. april

Årsaken til korrosjonsskadene er sammensatt, men hovedsakelig skyldes dette ofte feil materialvalg og korrosjonsbeskyttelse i designfasen.  Fabrikkene i havfiskeflåten består for det meste av utstyr som er produsert av rustfritt stål, og utstyret er montert på et dekk i vanlig svartstål som er beskyttet av malingsprodukter. Ved montering, sveising og daglig bruk blir det sprekker i malingen og det oppstår galvanisk korrosjon der svartstålet som er lavest på spenningsstigen opptrer som anode slik at korrosjon oppstår i mer eller mindre grad. Det er flere eksempler på at dette skjer på fiskefartøy som er bare ett eller to år gamle. Andre plasser hvor det oppstår korrosjon er i dragerbrønn på autolinefartøy, på ror, i trålslipper og i varmevekslere for kjølesystem.  Det er også identifisert korrosjonstilfeller mellom foringer og sylindervegger på dieselmotorer, noe som har medført store utbedringskostnader. I fiskefartøyer blir det installert stadig mer avanserte elektriske systemer med mange forbrukere som har ulike krav til strømkilden. Kompliserte elektriske systemer kan føre til lekkasjestrømmer som igjen kan forårsake korrosjon som kan være vanskelig å identifisere årsaken til. 

 

Forslag til effektmål:

Hovedmålsettingen er å identifisere ulike tilfeller av korrosjon på fiskefartøy, kartlegge årsakene og foreslå tiltak i hvert enkelt tilfelle for å unngå/redusere korrosjon på nybygg og gjennom utbedringer og periodisk vedlikehold på eksisterende fartøy 

 

Vi utvider fristen på denne utlysningen til 26. april

Les hele utlysningsteksten her

 

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av søknad tas opp med fagsjef Roar Pedersen, roar.pedersen@fhf.no

 

keyboard_arrow_up