Til innholdet

24.10.2019

Frøy Katrine Myrhol

Villfisk

Utvikler treningssimulator for ringnot

Næringa skal utvikle en treningssimulator for ringnot, hvor båtfører og mannskap kan trene på både rutiner og nødssituasjoner.

Fiske med ringnot er en fiskemetode som er bærekraftig siden den er energieffektiv og skånsom mot havbunnen, og har samtidig lite bifangst. Samtidig er operasjonene mannskapet må håndtere ofte komplekse, og det er mange muligheter for å gjøre feil med fare for alvorlige personskader, ødelagt utstyr og tap av fisk.

Nå har derfor næringa fått støtte fra FHF til å utvikle en treningssimulator for ringnot. Her skal båtførere og mannskap trene på ulike faser under fiske, som fartøyshåndtering, deteksjon av fisk ved hjelp av akustiske instrumenter, setting-, snurping og haling av not, samt pumping av fangst til tanker om bord.

Partnerne i prosjektet er Kongsberg Digital AS, Mørenot AS, Holding AS, Austevoll Seafood ASA, Macgregor Norway AS, Fagskolen i Austevoll og Kongsberg Maritime Commercial Marine AS (KMCM).

Skal trene på ulike situasjoner

Simulatoren skal bidra til å effektivisere operasjonene, og øke sikkerheten gjennom trening på både rutiner og farlige situasjoner, som ulike værforhold eller operasjon ved redusert teknisk funksjonalitet på fartøyet.

Simulatoren vil ha nytteverdi både for utdanningskvalitet, lønnsomhet, produktkvalitet og bærekraft.

I tillegg til å være et godt verktøy for læring, vil god trening føre til riktig fangst til best pris, økt kvalitet på fangst, mindre tap av og slitasje på utstyr, og bedre sikkerhet for fiskerinæringen. Simulatoren vil gjøre det mulig å trene på kritiske sikkerhetsfaktorer som manøvrering under fiske, stabilitet på skip, håndtering av feil på utstyr og setting- og haling av not.

Prosjektet «Treningssimulator for ringnot» skal være ferdig i 2022.

keyboard_arrow_up