Til innholdet

08.06.2018

Pelagisk

Utvikling av kilenot til fangst av makrell

Ny utforming av kilenot for å fange makrell har gitt lovende resultater i et nytt forprosjekt gjennomført av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Matre Fiskeriselskap.

I fisket etter makrell kan settenot være et alternativt redskap til dorg og not for deler av den minste kystflåten. Settenøter er en miljøvennlig fiskemetode. Fangsten holdes levende og holder dermed god kvalitet. Levering av fangst kan i større grad tilpasses markedsmessige forhold, noe som kan gi bedre priser. Eventuell bifangst kan i de fleste tilfeller slippes uskadet ut igjen.

 

Bildet viser uttesting av kilenot i makrellfiske

 

I de siste 15 årene har noen fiskere, særlig i Rogaland og Sunnhordland, forsøkt å bruke kilenot i fisket etter makrell. Nøtene blir satt ut i mai, når temperaturen når 10 grader. Fisket har vært varierende og er avhengig av fint og stille vær. Det har derfor vært et ønske fra den miste kystflåten at det utvikles ny teknologi som kan forbedre fisket. Med bakgrunn i dette startet FHF dette prosjektet på høsten 2015 og som har pågått helt fram til nå.

Ledegarn og dypere fangstkammer

I dette forprosjektet er det gjort fiskeforsøk med basis i ei tradisjonell settenot (se figur 1). Forsøkene ble utført over to sesonger. Første års forsøk viste at mange stimer på vei inn i nota snudde i kileområdet. Før andre sesong ble nota modifisert med stramt notlin i kileområdet og et lengre, sentralt montert ledegarn (se figur 2). I tillegg testet forskerne om økt dybde i deler av fangskammeret kunne hindre at fisk rømte.

 Figur 1

 Figur 2

 

Justeringene som ble gjort ga en markert økning i fisk som svømte inn i nota. Derimot så viste sonar-observasjoner at fisk som kom inn i det rektangulære fangstkammeret snudde raskt og gikk ut igjen.

Ønsker å teste ut noen forbedringer

Ut i fra resultatene i dette forprosjektet mener forskerne i denne studien at åpning på kortsiden bør testes og at fangstkammeret kan gjøres større. Dette for at det blir lengst mulig fri svømmeavstand for stimer som kommer inn i nota. En slik rigging forenkler også håndtering. Det kan med fordel også testes om fiskene bør ledes inn i et sekundærkammer ved hjelp av et kilesystem for ytterligere å redusere rømming. Sekundærkammeret kan da monteres i direkte tilknytning til hovedkammeret.

 

Les mer om prosjektet på FHFs hjemmeside (FHF-901167)

 

keyboard_arrow_up