Til innholdet

22.10.2013

Utvikling av nye tørkesystemer for klippfisk

SINTEF Energiforskning har på oppdrag fra FHF og Bacalaoforum gjennomført flere prosjekt innen området tørketeknologi og klippfisk. Ved testing av forskjellige tørkesystemer har man sett på hvordan ulike løsninger og innstillinger kan gi en bedre kvalitet og en mer energioptimal drift.

Del artikkel
Det har gjennom prosjektene kommet frem at det kan spares betydelig med energi. Forskjellige typer klippfisktørker, med både tverrblåste og langblåste systemer, er testet og det er gjennomført målinger av luftfordeling, energibruk og funksjonalitet. Ønsker du mer informasjon om prosjektene og tilgang på rapportene kan du kontakteLinken er dessverre fjernet Arnt Olav Aarseth, BacalaoforumLinken er dessverre fjernet.
keyboard_arrow_up