Til innholdet

04.01.2019

Villfisk

Ved bruk av akustisk fangstovervåkning anbefales det nå noen løsninger for å forbedre målingene av fiskestimer i not

Ved bruk av akustisk fangstovervåkning anbefales det nå noen løsninger for å forbedre målingene av fiskestimer i not

Under fiske er det viktig å ha kontroll over hele fangstprosessen fra fiskeleting til fangsten blir levert – for å få best mulig økonomisk utbytte av de kvotene man har fått tildelt. På samme tid er det viktig å ivareta kvaliteten på råstoffet, sikkerheten om bord og overholde fiskerireguleringene. I de siste årene er det lagt ned en betydelig forskningsinnsats for å utvikle metoder og utstyr for bedre fangstkontroll i fiske etter pelagiske arter som sild og makrell. Det er gjort vesentlige fremskritt på flere fronter, slik som innenfor akustisk mengdemålingsmetodikk og slippemetodikk, men det er fortsatt mange uløste problemstillinger, både i fiske med not og pelagisk trål. Derfor var det naturlig at FHF finansierte denne studien.

 

Les mer om prosjektet (FHF-901350)

 

Studien er ledet av Havforskningsinstituttet. I denne studien har forskerne sett på forstyrrelser fra propellstøy og ekko fra notveggene og har kommet med noen anbefalinger for hvordan fiskerne kan redusere disse ved bruk av akustisk fangstmåling i not.

  • Senke ned fartøymontertsonar til dypere enn dagens praksis gir forbedret resultat, men løser ikke alle problemene

  • Slå av propell før måling av fiskestimen: Det er usikkert om propellstøyen vil forsvinne fort nok til at de akustiske målingene blir gode nok

  • Alternativ fartøymontert instrumentering: De akustiske signalene dempes i stor grad av nota. Det kan finnes alternative instrument som kan testes videre.

  • Montering av instrumentering i notvegg: Da løses problemene med demping av signalene gjennom not. Dette anbefales å utforskes ytterligere.

  • Utsetting av instrumentering inn i nota: systemet bidrar til bedre kunnskap om stimenes adferd i nota. Det gjenstår å undersøke om flyvende eller undervannsdrone er mest praktisk.

Les hele rapporten her

keyboard_arrow_up