Til innholdet

22.10.2013

Vektbesparelser skal gi reduserte kostnader

Et nytt prosjekt skal se på bruk av kompositt-/sandwichmaterialer som konstruksjonsmateriale i store fiskefartøy. Nye materialløsninger kan bidra til å redusere vekt, korrosjon, slitasje, vedlikeholdsbehov og forbedre isolasjon av innredning og lasterom på fiskefartøy.

Del artikkel
Det er mange potensielle fordeler ved å ta i bruk kompositt-/sandwichmaterialer som konstruksjons- og byggemateriale i store fiskefartøy. Betydelige vektbesparelser kan utnyttes til å redusere drivstofforbruket bl.a. ved å kombinere vektbesparelser med en optimalisering av skroglinjene. Utgifter til drivstoff er en betydelig kostnad i fiskeflåten. Vektbesparelser kan på samme måte utnyttes til å øke marsjhastigheten og lastekapasiteten på fartøyene. Bruk av kompositt-/sandwichmaterialer vil også bidra til å redusere det løpende vedlikeholdsbehovet og dermed redusere både driftskostnadene og tiden som medgår til vedlikeholdsarbeider. Bruk av disse nye materialene vil også fjerne problem med kondensdannelse og dermed bidra til økt komfort om bord noe som er viktig i et slikt yrke. En annen faktor som trekkes frem er at fartøyer bygget i sandwich avgir mindre støy til sjøen og at de er lettere å manøvrere. Dette hevdes å ha betydning for hvor godt de fisker. Disse fordelene kan utnyttes både dersom fartøyene kan bygges i kompositt-/sandwich og dersom kompositt-/sandwichmaterialer benyttes i komponenter/delkonstruksjoner hvor de representerer et fordelaktig materialvalg. Formålet med prosjektet er å utvikle nødvendig grunnlag og å planlegge og forberede et opplegg for et hovedprosjekt for å ta i bruk kompositt/- og sandwichmaterialer som konstruksjonsmateriale i store fiskefartøy. Arbeidet og planleggingen vil bli gjennomført i samarbeid med sentrale aktører i bransjen som omfatter skipskonsulenter, redere, verft og aktuelle produsenter. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond finansierer prosjektet med 250.000,- og Norges Fiskarlags Teknologiforum står som prosjektleder. Ta kontakt med Eirik Ulsund (mob: 414 19 979) , Norges Fiskarlag for mer informasjon.
keyboard_arrow_up