Til innholdet

12.09.2017

Vil avdekke årsaksfaktorer til nye ryggdeformiteter hos oppdrettslaks

Et nytt FHF-prosjekt skal avdekke mulige faktorer som kan forårsake de økende utfordringene med en ny type ryggdeformiteter hos oppdrettslaks.

Prosjektet har tittelen «Prevention of the cross-stitch vertebrae syndrome in Atlantic salmon», og ledes av Nofima ved seniorforsker Grete Bæverfjord.

 

Øvrige prosjektdeltakere er NMBU, INAQ, PHARMAQ og PHARMAQ Analytiq.

 

Prosjektet ble innvilget i forbindelse med en åpen utlysning på forskerprosjekter innenfor tapsreduksjon og fiskehelse. FHF sin handlingsplan for 2017 har som mål å bidra til kunnskap som kan tas i bruk av lakseprodusenter, FoU-miljøer og leverandører som fôr- og vaksineselskaper, for å sikre god fiskevelferd og redusere tap i sjøfasen. Forskning for å avdekke årsaker til deformiteter er et prioritert område.

 

- Prosjektgruppen har en solid kompetanse og erfaring innen feltet, og med denne satsingen er vi godt rigget for å kunne avdekke primære og sekundære årsaksfaktorer til problemet og sørge for at næringen får nødvendige verktøy og kunnskap for å starte forebyggende tiltak, sier Sven Martin Jørgensen, fagsjef i FHF.

 

For å sikre en best mulig utveksling av erfaringer og kunnskap med andre vaksine- og fôrleverandører som jobber aktivt med problemet, vil det parallelt med prosjektet opprettes et forum hvor resultater og erfaringer fra dette og andre pågående aktiviteter kan deles og diskuteres.

 

- På denne måten ønsker vi å sikre en konstruktiv og åpen dialog, slik at vi på en rask og mest mulig effektiv måte kan komme nærmere en løsning på utfordringene, sier Jørgensen.  

keyboard_arrow_up