Til innholdet

22.10.2013

Workshop: fangstbasert akvakultur

Villfiskforum inviterer til workshop om fangstbasert akvakultur på Myre i Vesterålen torsdag 15. og fredag 16. mars. Her vil siste nytt fra forskning, forvaltning og ikke minst fra næringen selv bli presentert. Arrangør er Villfiskforum, i samarbeid med FHF, Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag, FHL og Vesterålen Fiskeripark.

Fangstbasert akvakultur (fiske for levende lagring og oppfôring) har lange tradisjoner i Norge. Næringen har et stort potensial for økt verdiskaping, særlig for mellomlagring og oppfôring av villfanget torsk. Fiskerinæringen, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og regjeringen (gjennom sin felles plattform ? ?Soria Moria-erklæringen?) har en felles målsetting om å videreutvikle fangstbasert akvakultur som en driftsform som øker verdien av tilgjengelig kvote. Villfiskforum har det siste året hovedsakelig arbeidet for å starte opp brukerstyrte FoU-prosjekt rettet inn mot fangstbasert akvakultur. Hovedmålsettingen med denne innsatsen er å bidra til at fangstbasert akvakultur blir en naturlig del av fiskeflåtens driftsgrunnlag, samt å øke volumet av mellomlagret fisk. For å kunne oppnå dette er det en forutsetning at det etableres gode rammebetingelser. På workshopen den 15. - 16. mars vil ny kunnskap om lønnsomhet, fartøyteknologi, fôrutvikling og fiskevelferd stå sentralt. Det vil også bli presentert et samarbeid for felles mottak, røkting og mellomlagring av vill torsk (Levende Mellomlagring Vesterålen AS), samt en omvisning ombord på levendefangstfartøyet M/S Kloegga. Målgruppen for arrangementet er alle som vil vite mer om levendefangst, mellomlagring og oppfôring av levende torsk. Workshopen vil bli avholdt i Øksnes Næringshage, som ligger vegg i vegg med Bedriften Gunnar Klo AS på Myre i Vesterålen. Deltagelse vil være gratis, men deltagerne må selv betale opphold (det er holdt av rom på Myre Hotell til kr 920). Påmelding rettes til Vesterålen Fiskeripark v/ Stian Reinholdsen, tlf: 76 11 99 10, mob: 481 54 590, e-post: post@fiskeriparken.no. Spørsmål vedr. workshopen kan rettes til Vesterålen Fiskeripark v/ Stian Reinholdsen, alternativt til Villfiskforum v/ Jan Henrik Sandberg (jan.henrik@fiskarlaget.no). Velkommen!
keyboard_arrow_up