Til innholdet

22.10.2013

Workshop - Handlingsplan Laks

FHL og NSL inviterer til åpen workshop med temaet : Norsk lakseforedlingsindustri mot 2010. Møtet finner sted på Ålesund Rica Hotell, 14. og 15. november.

Målet er å utforme innspill for prioriteringer av næringens forskningsinnsats frem mot 2010 relatert til bearbeiding laks. Sentralt står hvordan næringen best kan utnytte mulighetene og løse utfordringene. Handlingsplan for laks er sentralt i FHF sin innsats innen havbruk og oppdrett. Målet er å bedre kunne utnytte fordelene ved produksjon av laks og ørret pre-rigor i en integrert prosess med slakting og filetering, som igjen vil gi norsk lakseindustri fortrinn i forhold til konkurrentene.
keyboard_arrow_up