Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900032

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900032
Status: Avsluttet
Startdato: 25.03.2008
Sluttdato: 07.04.2009

ICES Symposium on the Ecosystem Approach with Fisheries Acoustics and Complementary Technologies (SEAFACTS)

Sluttrapport 16.07.2009 11:14:44:
Kun regnskapsrapport


Fiskeleting og mengdemåling av fisk med akustisk metodikk, ekkolodd og sonar, har siden 1935 vært et av Norges sterkeste fagfelt. Både innenfor fiskeriforskning, avansert instrumentutvikling for leting og fangst og senere havbruk har norsk teknologi blitt betraktet som verdensledende.


 


Havforskningsinstituttet tok i 1973 det første initiativet til å arrangere et internasjonalt symposium på dette temaet i Bergen, da med hovedfokus på fisk. Senere har det blitt arrangert tilsvarende symposier i 1982 (Bergen), 1987 (Seattle), 1995 (Aberdeen) og 2002 (Montpellier), der Havforskningsinstituttet og Norge har vært tungt representert.
Formidling av resultater fra symposium om ulike metoder og teknologier innenfor måling av økosystemet i havet.
Forumet er blant de viktigste for informasjonsutveksling om måleteknologi mellom ulike faggrupper med sikte på effektiv og økosystem-basert fiskeriforvaltning.

I 2008 har Bergen igjen blitt bedt om å arrangere et symposium om fiskeleting og mengdemåling av fisk med akustisk metodikk, ekkolodd og sonar. Denne gangen skal en legge mer vekt på målinger av hele økosystemet. Det er påmeldt ca. 250 vitenskapelige bidrag til symposiet, og en regner med en deltakelse på om lag 400 forskere fra 33 land. Publiseringsdelen av symposiet har et meget strengt program for vitenskapelig publisering.

Organisering
Styringsgruppe:
Dr. Olav Runde Godø, Havforskningsinstituttet (IMR);
Dr. John Horne, University of Washington;
Dr. Kohji Iida, Hokkaido University;
Dr D.V. Holliday, University of Massachusetts, Dartmouth and GSO, University of Rhode Island;
Dr. Evgenij Gavrilov, PINRO;
Dr Arnaud Bertrand, Research Unit ECO-UP UR097 IRD - IMARPE, Lima;
Mr E. John Simmonds, Marine Laboratory, Aberdeen;
Dr. Nick Makris, Massachusetts Institute of Technology (MIT);
Dr. Francois Gerlotto, IRD, Centre Montpellier

Følgegruppe:
Dr. David Demer (publiseringskoordinator), NOAA;
Dr. Egil Ona, Havforskningsinstituttet (administrativ koordinator);
Mr. Rudy Kloster, CSIRO Marine Research (vitenskapelig koordinator).


Det vil bli internasjonal publisering i spesialnummer av ICES Journal of Marine Sciences våren 2009. Det vil også bli populærvitenskapelig publisering i andre medier.
keyboard_arrow_up