Til innholdet

Prosjektnummer

901189

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901189
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2015
Sluttdato: 01.02.2016

Metoder for kvalitetsmåling på hel laks

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Resultatet av undersøkelsen utgjør en oppdatert kunnskapssammenstilling over metoder og teknologier som kan benyttes til måling av kvalitetsegenskaper i laks uten å skjære i fisken. Man vurderte om metodene var egnet for måling av rund fisk, hvor det også ble tatt hensyn til hastighet på måling. Der en metode kunne benyttes for rund fisk ble også egnethet for filét kommentert.

Metoder for kvalitetsmåling på hel fisk uten at fisken må skjæres i vil gjøre det mulig å sortere rund fisk på slakteriene. Dermed vil sortering på kvalitet rett etter slakting kunne danne grunnlag for beslutning om videre bearbeiding. Det jobbes i dag med mange ulike teknikker for kvalitetsmåling på fisk, men i mange tilfeller er disse kun testet på filet og/eller på andre fiskeslag enn laks. Videre finnes det svært mange teknologier som heller ikke har vært brukt på fisk før. 

Type kvalitetsmål som ble vurdert som viktige å måle var følgende:
• fettinnhold og fettfordeling
• farge, totalt og fordelt
• tekstur – bløthet og spalting
• melanin, flekker i muskel og større områder
• blod, restblod
• misdannelse, ryggdeformitet, sammenvoksing
• vintersår

I tillegg har man lagt til noen parametere som kan måles med samme teknologi som blir diskutert:
• kjernetemperatur
• restholdbarhet
Resultatene gir et utgangspunkt for videre utvikling av metoder som kan gi sikker og nyttig måling av egenskaper i laks.

Ressursgruppen har angitt hvilke metoder som kan være av interesse å arbeide videre frem til en industriell anvendelse:
• Det å finne melaninflekk i buk ved å søke fra buksiden forventes å finne sin løsning gjennom et nytt prosjekt som er under etablering. 
• En prosesslinje som ensretter og ordner fisk enkeltvis er utviklet og da er det åpent for å koble på flere målestasjoner. Inspeksjon i buken vil være mer krevende enn å scanne overflaten. Nofima og SINTEF Fiskeri og havbruk er involvert i dette prosjektet. 
• For blodflekker og bruskdannelse må det søkes etter mulige fagmiljø i Norge og internasjonalt.
• Forske på mulige målemetoder for å måle teksturfeil på hel fisk. Teksturfeil knyttes også til væskeslipp av filét. Hva som kan være målbart er beskrevet i rapporten fra Nofima. I rapporten blir det også foreslått testing av noen metoder som blant annet omfatter bruk av røntgen.
• For måling av pigment må det sjekkes ut hva som er tilgjengelig av måleutstyr. Det er kjent fra tidligere forskning at man kan måle pigment gjennom skinnet, men at det er stor måleusikkerhet.
Metoder for kvalitetsmåling på hel fisk uten at fisken må skjæres i vil gjøre det mulig å sortere rund fisk på slakteriene. Dermed vil sortering på kvalitet rett etter slakting kunne danne grunnlag for beslutning om videre bearbeiding.
 
Prosjektet skal levere en oversikt over metoder med vurdering av hvor anvendelig de er til å gjennomføre slike målinger på noen utvalgte kvalitetskriterier.
Å utarbeide en oppdatert kunnskapssammenstilling over metoder og teknologier som kan benyttes til måling av kvalitetsegenskaper i laks uten å skjære i fisken. Egnethet på disse metodene for måling på filet vil også bli kommentert.  

Type kvalitetsmål
• fettinnhold og fett fordeling
• farge, totalt og fordelt
• tekstur – bløthet og spalting
• melanin, flekker i muskel og større områder
• blod, restblod
• misdannelse, ryggdeformitet, sammenvoksing
En gjennomgang av alternative metoder og teknologier for kvalitetsmåling på rund fisk vil avdekke hvilke muligheter som eksisterer for kvalitetssortering av rund fisk rett etter slakting. Samtidig kan den danne et grunnlag for valg av teknologi for utvikling frem mot en kommersiell løsning.
Prosjektet vil gjennomføres som et skrivebordstudie der det utarbeides en rapport på kjente aktuelle teknologier som er mulig å anvende på rund laks for å si noe om de ovenfor nevnte kvalitetsparameterne.
 
Prosjektorganisering
Prosjektet vil gjennomføres med deltagere fra Nofima hvor Karsten Heia og Jens Petter Wold vil ha hovedansvaret for sammenstilling av rapport og anbefalinger av metoder.
Resultatene vil formidles i form av en rapport og dersom ønskelig på et FHF-arrangement for laksenæringen.
keyboard_arrow_up