Til innholdet

Prosjektnummer

901385

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901385
Status: Pågår
Startdato: 03.07.2017
Sluttdato: 01.03.2021

El-bedøver for linefartøy

Det er flere grunner for at Mustad vurderer at dette prosjektet har et markedspotensial:
 
1. Helse miljø og sikkerhet (HMS)
Håndtering av levende, stor fisk er fysisk krevende og påfører unødig belastning, og økt risiko for skader.

2. Effektivisering
Bedøving vil sannsynligvis gi mindre omløpstid per fisk på håndtering, og således øke kapasiteten per mann på dekk.

3. Kvalitet på fisk
Tidligere studier viser at bedøvet fisk har god utblødning, samt at det er enklere med kjapp bløgging når fisken er immobilisert.

4. Etikk
Tilbakemeldinger, spesielt fra det amerikanske markedet, viser at sluttkunder etterspør etisk forsvarlig mat, samt at aktører i det sivile samfunn (eksempelvis WWF) i samme markedet, gir etisk høsting mye oppmerksomhet.
 
Disse faktorene (1–4), sett i sammenheng med de gode erfaringer en har med elektrisk (el)-bedøving fra snurrevad, gjør det interessant å sette i gang dette prosjektet.
Hovedmål
Å utvikle el-bedøving til autolinesystem, samt å utvikle en løsning som er mulig å integrere med manuell linedrift.
 
Delmål
• Å utvikle konsept av mekaniske komponenter.
• Å etablere kravspesifikasjoner spesielt for elektrisitet og el-styring.
• Å foreta HMS-gjennomgang.
• Å konstruere en prototyp.
• Å teste ut på kommersielt fartøy.
Resultatene i prosjektet forventes, kort oppsummert, å gi en lettere arbeidshverdag, økt effektivitet, samt potensial for markedsmessige fortrinn ved bedre utblødning og etisk merkevarebygging.
Prosjektet gjennomføres i fem steg. De tre første er teoretiske, de to siste utførende.

1. Konseptualisering av mekaniske komponenter
Her settes det opp en kravspesifikasjon som ivaretar et design som gir effektiv bedøving, som fysisk lar seg integrere i en eksisterende linje, som ikke forstyrrer redskapshåndtering, som ivaretar HMS-krav, og som kan gjennomføres med en produksjonskostnad som er realistisk å hente tilbake.
 
I hovedsak gjennomføres dette steget av Mustad Autoline med innspill fra SINTEF Ocean. Det vil bli utredet en håndholdt enhet (klepp), samt mulighet til å integrere bedøving i dekksutstyr (rekkerull/haler/renne).

2. Kravspesifikasjon spesielt for elektrisitet og el-styring
Det etableres en spesifikasjon på strømtilførsel, mengde, spenning, nødvendig eksponeringstid og lignende. Mulighet for batteridrift utredes også.
 
Dette steget gjennomføres i hovedsak av SINTEF Ocean basert på erfaringer fra tidligere prosjekter og etablert kunnskap.

3. HMS-gjennomgang
Bruk av elektrisitet i arbeidsposisjoner krever at en skjermer mannskap fra støt. Plassering og utforming av mekaniske komponenter gjøres ergonomisk.
 
Dette steget går parallelt med de to foregående, hovedansvar ligger hos SINTEF Ocean mens Mustad Autoline bidrar.

4. Prototyp
Konstruksjon og produksjon av prototyp skjer på Mustad Autoline sin fabrikk på Gjøvik, basert på resultater fra foregående steg.
 
Mustad Autoline er ansvarlig for bygging, mens SINTEF Ocean involveres i vurdering av endelig prototyp før den sendes ut på båt.

5. Uttesting
Uttesting skjer på M/S “Vornesværing” i samarbeid med reder og mannskap der. Dersom det blir forskjellige løsninger for autoline og manuell line, vil uttesting av enhet for manuell line skje i samarbeid med Frantzen AS.
Prosjektresultater formidles gjennom sluttrapport, kundepresentasjoner og på Mustad Autoline og FHF sine nettsider. Det vil også bli presentasjoner på aktuelle messer og konferanser.
keyboard_arrow_up