Til innholdet

Prosjektnummer

901598

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901598
Status: Pågår
Startdato: 15.11.2019
Sluttdato: 31.12.2019

DNA barcoding bunnsediment: Tilleggsanalyser for prosjekt FHF-901092

​Prosjektet “High throughput eDNA surveys for benthic monitoring of salmon farms in Norway: A validation study” (FHF-901092)  har pågått siden ​​2015, med målsetting om å bidra til utvikling og validering av en ny, enklere, mer presis og raskere metodikk for å overvåke tilstanden i bunnsedimenter under oppdrettsanlegg for laksefisk i Norge.

Etter at dette prosjektet reelt var avsluttet dukket det opp en mulighet for å analysere 72 sedimentprøver fra 3 nye lokaliteter – i tillegg til det som allerede var utført. Av praktiske grunner ble det vurdert som hensiktsmessig å etablere et eget, tilkoblet tilleggsprosjekt for disse analysene. Alle resultatene vil tas med i en endelig, revidert faglig sluttrapport for prosjektet FHF-901092.

​Resultatmålene for dette tilleggsprosjektet integreres direkte inn i revidert sluttrapport for FHF-901092:
• Å analysere 72 bunnprøver fra 3 nye lokaliteter og inkludere dem i det opprinnelige datasettet fra 24 lokaliteter.
• Å gjennomføre en preliminær test av metabarkoder for nematoder som indikatorer for økologisk status i sediment.​

​Tilleggsanalysene vil bidra til et mer robust datasett, bedre egnet for maskinlæring, og i tillegg gi grunnlag for å evaluere hvorvidt nematoder er bedre egnet som miljøindikatorer ved bruk av DNA barcoding. Totalt sett vil dette bidra til økt sannsynlighet for at metodikken kan implementeres i næring og forvaltning.
In March 2019, 3 sites were sampled for both eDNA and macrofauna morphotaxonomic analyses. 72 samples of sediment DNA were collected. 

The requested funding will be used to analyse these 3 sites and integrate them into the current dataset composed of 24 sites. 

These additional analyses will expand the training dataset and will contribute to increase the robustness of DNA tests. 

Moreover, these samples will be used to preliminary testing nematodes metabarcodes as indicators of benthic ecological status.

​Ingen spesiell utover planlagt formidling fra FHF-901092.

keyboard_arrow_up