Til innholdet

Prosjektnummer

901713

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901713
Status: Pågår
Startdato: 01.09.2021
Sluttdato: 23.12.2024

Utvikling av teknologi for singulering og mating for forbedring av logistikken av fiskeråstoff i fiskefartøy

​Gjennom flere år har FHF satset systematisk på å automatisere råstoff-flyten om bord i fiskefartøy, i den hensikt å oppnå bedre kvalitet, redusere kostnader og redusere tungt og ensidig gjentagende arbeid.

En forutsetning for mer automatisering av enkeltprosesser, som for eksempel mating av en sløyemaskin, er at fisk kommer singulert inn til maskinen. Singulert fisk vil si fisk som er separert (ikke ligger oppå hverandre osv.) i en jamn flyt (1 fisk hvert sekund for eksempel). Å separere fisk fra hverandre ut ifra en trål (eller etter innpumping) har typisk vært en manuell oppgave fordi mennesker er unikt godt anlagt til å gripe ting i rommet basert på observert lokasjon.

For å muliggjøre singulering, og dertil mating av sløyemaskiner, må en forske frem nye metoder og teknologier.
​Hovedmål
Å utvikle et system for singulering av fisk for tilrettelegging av automatisk mating av sløyemaskiner, som ikke er plasskrevende og kan installeres om bord i fiskefartøy. 

Delmål
1. Å bygge en mindre skala prototype utelukkende for å forske på og utvikle løsninger for “batch-picking” av fisk fra fiskekar og/eller transportband.
2. Å utarbeide spesifikasjoner for en løsning hvor en kan ta større mengder fisk og tilrettelegge for at de kommer ut av løsningen singulert (én og én fisk med fast takt), fortrinnsvis også med samme orientering.
3. Å utvikle et skalérbart og robust fysisk system som både transporterer og singulerer fisk, og bygge dette i mindre skala som demonstrerer funksjonen.
4. Å utarbeide spesifikasjoner for en løsning som kan mate sløyemaskiner med nødvendig kapasitet og i rett orientering. 
5. Å utvikle et robust og skalerbart fysisk system som kan mate sløyemaskiner i mindre skala som demonstrerer funksjonen. 
6. Å teste og dokumentere effekten av begge systemene i laboratorieskala (hos Optimar).
​Følgende nytteverdi forventes:

For fiskefartøy
• sikre godt produksjonsutbytte
• bedre matsikkerhet gjennom mindre manuell fiskehåndtering
• tilrettelegging for mer automatisk fiskeprosessering som sparer lønnskostnader
• forbedret helse, miljø og sikkerhet for fiskeren – tunge arbeidsoppgaver blir fjernet
• forbedret effektivitet – økt antal kg produsert fisk per fisker

For utstyrsprodusent
• ny kunnskap innen robotikk og maskinsyn
• del av totalløsning for fiskelogistikk om bord i fiskefartøy
• økte inntekter gjennom en ny og unik løsning som kan selges til mange aktører. Singulering er også aktuelt innen lakseprosessering og prosessering av pelagisk fisk

Ellers
• styrking av norsk utstyrsleverandørindustri
• mulighet for økt foredling i Norge gjennom å redusere kostnader​
​Optimar vil fungere som prosjektleder gjennom alle fasene av prosjektet, og har all nødvendig kompetanse for gjennomføring av prosjektet. Optimar har egen utviklingsavdeling som vil ta seg av arbeidet, og evt. annen kompetanse i Optimar vil bli involvert ved behov. All prototypebygging og -testing vil foregå hos Optimar.

Bluewild AS deltar som prosjektdeltaker, og er med på å sikre at de løsningene som Optimar kommer med er praktisk gjennomførbare og gode fra et kunde- og sluttbrukerperspektiv. Bluewild vil også bistå med fisk for testing av løsninger, samt bidra til en kost/nytte-analyse av å ha en slik løsning om bord.

Prosjektfaser
Prosjektet vil bli gjennomført i 3 distinkte faser:

Fase 1 – Pilotstudie
Her vil Optimar undersøke mulige konseptuelle metoder for batch-picking basert på de nyeste og beste (“state-of-the-art”) løsninger fra andre industrier sammen med erfaringbasert kunnskap om robotikk. Man vil her bygge en pilot for å jobbe med batch-picking konsepter isolert.

Fase 2 – Spesifikasjonsutarbeidelse og konseptengineering
I fase 2 vil Optimar systematisk jobbe et helhetlig konsept og hvordan det kan inkluderes som en del av en fabrikk om bord, samt lønnsomhetsanalyser for de ulike konseptene og løsningene.

Fase 3 – Bygging og testing av skalert prototype
Basert på resultatene i fase 1 og 2 vil Optimar bygge og teste en skalert prototype for å bevise at konseptet fungerer, og avklare kapasitetsspørsmål og spørsmål rundt hva som trengs av plass og infrastruktur rundt løsningen.​

Milepæler
Prosjektet har følgende milepæler:

M1: Uttestet “batch”-plukker som fungerer tilfredsstillende for videreføring av prosjekt.
Fase – Aktivitet: Fase 1 – Aktivitet 5.
Delmål: Knyttet til delmål 1.

M2: Valg av konsepter, samt ferdig utarbeidede konsepter som er klart for engineering.
Fase – Aktivitet: Fase 2 – Aktivitet 3.
Delmål: Knyttet til delmål 2 og 4.

M3: Kost/nytte-analyse og priskalkyle ferdig.
Fase – Aktivitet: Fase 2 – Aktivitet 4.
Delmål: Knyttet til delmål 2 og 4.

M4: Testkjørt småskala prototype hos Optimar som har gjennomgått og fått aksept for initiell funksjonstesting.
Fase – Aktivitet: Fase 3 – Aktivitet 6.
Delmål: Knyttet til delmål 3, 5 og 6.
​Følgende formidling er planlagt:
• presentasjon på FHF-samlinger
• presentasjon på Optimar AS’ nettsider
• presentasjon på messer hvor Optimar er til stede
• pressemeldinger og/eller intervju til fagtidsskrift/nettsider
• rapport fra forsøkene vil bli offentlig tilgjengelig. Denne kan danne grunnlag for vitenskapelig artikkel
• mulighet for besøk hos begge bedrifter for å se utviklingsprosessen og evt. systemet i drift
• om mulig vil Optimar søke å publisere en artikkel om maskinsyn/algoritme/robot-løsningen i et teknologisk tidsskrift
keyboard_arrow_up