Til innholdet

Prosjektnummer

901897

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901897
Status: Pågår
Startdato: 01.01.2024
Sluttdato: 31.12.2025

Identifisere og teste konsepter for automatisk fjerning av synlige nematoder i torskefilet (Kveis-Trim)

​Synlig kveis i filetprodukter blir ikke akseptert i markedet. Derfor må nematoder både oppdages og fjernes fra produkter før salg. Prosjektet er en oppfølging av et tidligere prosjekt, “Kommersiell kveisdeteksjon på hvitfisk” (FHF-901614), som brukte hyperspektral avbildning å detektere kveis i hvitfisk. I dette prosjektet undersøkes metoder med potensial for å automatisk fjerne nematoder fra hvitfiskfilet.
Hovedmål
Å identifisere og evaluere egnetheten til ulike løsninger for automatisert fjerning av nematoder oppdaget av hyperspektral avbildning (Maritech Eye).

Delmål
• Å identifisere kravene en nematode-fjerningsløsning må oppfylle for å kunne brukes i fiskeindustrien.
• Å vurdere vannstråleskjæring som en mulig metode for automatisert fjerning av nematoder.
• Å utvikle og evaluere løsninger ved hjelp av skjæreverktøy manipulert av robotarmer for automatisert nematodefjerning.
• Å utvikle anbefalinger for valg av teknologi som er best egnet for kommersiell implementering og identifisere mulige utfordringer som skal løses i deres fremtidige implementering i en industriell omgivelse.
​Automatisk fjerning av nematoder har potensial til å øke lønnsomhet og produksjonsutbyttet ved å unngå unødvendig trimming og reduserte arbeidskostnader forbundet med reduksjon i antall fileter som krever manuell trimming. Begge deler fører til direkte økonomiske fordeler for filetproduksjonen. Prosjektresultatet er derfor direkte fordelaktige for filetindustrien som har som mål å øke effektiviteten og lønnsomheten i fiskeforedlingen, og også for teknologileverandører som kan etablere teknologi for mer helhetlige prosessløsninger. 
Faglige arbeidspakker
Prosjektet er delt opp i seks arbeidspakker. Etter den første arbeidspakken (1) for å identifisere industrielle krav til en løsning, vil arbeidspakkene for å evaluere vannstråleskjæring (2) og robotarmfjerning (3) av nematoder kjøre samtidig. Etter at disse er fullført, vil de to arbeidspakkene for å evaluere de to løsningene og anbefale integrasjon i det industrielle miljøet bli utført (4 og 5). Arbeidspakken for prosjektadministrasjon (6) vil kjøres samtidig med alle andre arbeidspakker.

Prosjektorganisering
Testing og evaluering av vannjetskjæresystemer som metode for fjerning av nematoder blir gjort i nært samarbeid med Marel.
NMBU vil ha ansvar for å undersøke bruk av robotarm for fjerning av nematoder.
Nofima vil være ansvarlig for prosjektadministrasjon, fastsettelse av industrielle krav til en automatisert nematodefjerningsløsning, bestemme hvilken løsning som er best egnet for industriell bruk og utvikle retningslinjer for integrering av denne løsningen i et industrielt miljø.
Lerøy og Maritech vil være ansvarlig for fastsettelse av industrielle krav til en automatisert nematodefjerningsløsning, bestemme hvilken løsning som er best egnet for industriell bruk og utvikle retningslinjer for integrering av denne løsningen i et industrielt miljø.
​Resultatene vil presenteres i en populærvitenskapelig artikkel på Nofima sin nettside og hvis det passer, i vitenskapelige publikasjoner. I tillegg til faglig rapport vil også resultatene kunne presenteres på et næringsrettet arrangement i regi av FHF etter at prosjektet er avsluttet og en video for å illustrere hvordan de to metodene fjerner nematoder. 
keyboard_arrow_up