Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 1896 prosjekter

Prosjektnr: 121091
Varighet: 2003 - 2003
Status: Avsluttet

Bransjestandarder: Forprosjekt

Prosjektnr: 121064
Varighet: 2007 - 2007
Status: Avsluttet

Utarbeidelse av handlingsplan for klippfisknæringen 2008 – 2011

Prosjektnr: 121061
Varighet: 2003 - 2003
Status: Avsluttet

Miljøvennlig fiske: Utfordringer og tiltak innen fiskeflåten

Prosjektnr: 121054
Varighet: 2006 - 2007
Status: Avsluttet

Forstudie om renseteknologi og fremmedstoffer

Prosjektnr: 121051
Varighet: 2002 - 2002
Status: Avsluttet

Handlingsplan for FoU-aktiviteter for rekenæringen

Prosjektnr: 121034
Varighet: 2005 - 2005
Status: Avsluttet

ICES/NASCO Symposium 18.10.2005-21.10.2005, Bergen

keyboard_arrow_up