Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 169 prosjekter

Prosjektnr: 901570
Varighet: 2019 - 2023
Status: Pågår

Stamfiskernæring i norsk lakseproduksjon

Oppdrettet laks hadde i 2016 en førstehåndsverdi på 60 milliarder kroner og et volum på 1,2 millioner tonn (SSB). Denne produksjonen avhenger av kvaliteten på stamfisken fordi den er grunnlag for produksjonen av settefisk og matfisk, og kan påvirke fisken i senere generasjoner. F ...
Prosjektnr: 901554
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Utvikling og evaluering av metode for rutinemessig velferdsovervåkning av laks i norske matfiskanlegg (LAKSVEL)

De siste årene har det vært en betydelig forbedring i overlevelsen de første månedene etter utsett av laks i sjø, men samtidig en økning i dødelighet av større og eldre fisk, hovedsakelig relatert til termisk og mekanisk lusebehandling. Det er rimelig å anta at fisken opplever ko ...
Prosjektnr: 901531
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Sekretariat for PD TriNation initiative (2018–2021)

​PD TriNation består av FoU-, forvaltnings- og industriaktører i Norge, Irland og Skottland og var opprinnelig et initiativ fra næringen for å stimulere til dialog mellom de tre landene når det gjelder utfordringer knyttet til virussykdommen pankreas sykdom (PD). I de senere å ...
Prosjektnr: 901529
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Sekvensering av Piscine orthoreovirus (PRV)-stammer

Det pågående prosjektet “Karakterisering av PRV: Inaktivering og virulens”​ ​​(FHF-901305) undersøker mulige virulensforskjeller mellom ulike stammer av Piscine orthoreovirus (PRV) i smitteforsøk. Resultater så langt tyder på at det er forskjeller i virulens mellom ul ...
Prosjektnr: 901522
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Smittesikring og biosikkerhet i norsk lakseproduksjon

​Spredning av smittsomme sykdommer er en stor utfordring i havbruksnæringen. En driftsstruktur med åpne merder i sjø har vært en suksessoppskrift for norsk oppdrettsnæring, men er også sårbar med tanke på smittespredning mellom lokalitetene. Driftsenhetene har tett kontakt me ...
Prosjektnr: 901515
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Risikofaktorer, indikatorer og strategisk håndtering av gjellelidelser hos atlantisk laks (GILLRISK)

Nedsatt gjellehelse har blitt en viktig utfordring for norsk lakseoppdrett og fører til redusert dyrevelferd og økonomisk tap både i ferskvanns- og sjøvannsfasen av produksjonen. Det finnes både smittsomme og ikke-infeksiøse faktorer som påvirker utviklingen og konsekvensene a ...
Prosjektnr: 901514
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Effekter av behandling mot lakselus, amøbegjellesykdom (AGD), og notrengjøring på gjellehelse hos laks i oppdrett

Dårlig gjellehelse er et av hovedproblemene i marint lakseoppdrett i Sør-Norge. Årsakene er svært sammensatte, men en rekke patogener er assosiert med gjellesykdommer hos laks i sjø. Kunnskap om betydningen av hver enkelt patogen for laksens gjellehelse er begrenset, men det er k ...
Prosjektnr: 901505
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Yersiniose: Utredning av økende forekomst hos norsk oppdrettslaks i sjøfasen

Yersiniose forårsakes av bakterien Yersinia ruckeri, og er i Norge forbundet nesten utelukkende med sykdom hos laks. Yersiniose er i utgangspunktet å regne som en ferskvannssykdom, men de siste 2-3 årene har det vært en betydelig økning i antall påviste utbrudd hos laks i sjø, sæ ...
Prosjektnr: 901484
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Trenger laks fettsyren EPA for optimal immunrespons? (EPA-laks)

Begrenset tilgang på fiskemel og fiskeolje gjør at næringen, spesielt hvis den skal vokse, må se etter alternative kilder til omega-3-fettsyrene EPA og DHA, som f.eks. alger, gjær eller genmodifiserte planter. Disse kildene vil ofte hovedsakelig inneholde en av disse fettsyrene, ...
Prosjektnr: 901475
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Arbeidsmøte om yersiniose i sjø

keyboard_arrow_up