Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 187 prosjekter

Prosjektnr: 901701
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Kunnskapskartlegging: Produksjon av stor laksesmolt

Produksjonen av settefisk av laks er i en fase hvor det skjer store endringer. Næringen ønsker å holde laksen i lukkede anlegg for å kunne redusere tiden i tradisjonelle åpne anlegg i sjø med sikte på å unngå problemer med lakselus og sykdom. Det er nå vanlig å produser ...
Prosjektnr: 901707
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Genomic epidemiology and Phage-based Prevention of salmon associated Pasteurella (GP3)

​BackgroundPasteurella, the causative agent of pasteurellosis, is an increasingly emerging threat for farmed Norwegian salmon, and despite its implications and impact on fish stocks, little is known about this infectious agent. Antibiotic treatments are generally discouraged, vac ...
Prosjektnr: 901682
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Betydning av tidspunkt og lengde av vintersignal i RAS for prestasjon i sjø ved utsett av stor postsmolt (BENCHMARK II)

​Produksjon av settefisk av laks er i en fase hvor det fortløpende skjer store endringer, og næringen har stor interesse i å holde laksen i lukkede anlegg for å kunne redusere tiden i tradisjonelle åpne anlegg i sjø og gjennom dette unngå problem med lakselus og sykdom. Næringen ...
Prosjektnr: 901715
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Sekretariat for TriNation (2021–2024)

​TriNation består av FoU-, forvaltnings- og industriaktører i Norge, Irland og Skottland. Initiativet har utviklet seg fra å være en liten gruppe av engasjerte forskere og næringsaktører til å være et forum som tiltrekker rundt 100 mennesker til seminarene sine. Disse seminarene ...
Prosjektnr: 901680
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Pasteurellose hos norsk laks

Bakteriesykdommen pasteurellose har siden 2018 blitt en meget alvorlig sykdom hos oppdrettslaks i sjøen på Sør-Vestlandet og ble registrert på hele 57 forskjellige oppdrettslokaliteter i 2020. Etter henholdsvis infeksiøs lakseanemi (ILA) og lakselus, er pasteurellose ra ...
Prosjektnr: 901671
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Gir PMCV primært en infeksjon av laks?

​Prosjektet bygger på hypotesen om at viruset som forårsaker kardiomyopatisyndrom (CMS), piscint myocarditt virus (PMCV), ikke primært gir en infeksjon av laks. PMCV tilhører familien Totivirus hvor virusene infiserer encellede dyr og sopp. Det er en rekke faktorer som indik ...
Prosjektnr: 901655
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Stikkfri vaksinering med rekombinante proteiner og vevsmodulerende probiotika for forbedret immunitet og beskyttelse mot tenacibaculose hos atlantisk laks (ResisT)

​Sårutvikling forårsaket av bakterieinfeksjoner i sjøen er en utfordring i norsk lakseoppdrett. Hudproblemer assosiert med bakteriene Moritella viscosa (vintersår) og Tenacibaculum spp. (tenacibaculose) er den største årsaken til bekymring. De siste årene har Tenacibaculum finnma ...
Prosjektnr: 901673
Varighet: 2021 - 2021
Status: Pågår

Risiko for vertikal overføring av ikke-virulent variant av infeksiøs lakseanemi (ILAV-HRP0)

​Den ikke-virulente varianten av viruset (HPR0) som forårsaker infeksiøs lakseanemi (ILA) er vidt utbredt i lakseoppdrett i Norge, Canada og Chile, og det antas at nærmest all laks som settes i sjø vil eksponeres for smitte i løpet av produksjonssyklus. Selv om HPR0 ikke er virul ...
Prosjektnr: 901672
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Karakterisering, prediksjon og reduksjon av kardiomyopatisyndrom (CMS) hos atlantisk laks (SALMOCARD)

​Kardiomyopatisyndrom (CMS) er en alvorlig hjertesykdom hos atlantisk laks (Salmo salar). I løpet av det siste tiåret har det blitt en av de viktigste årsakene til sykdom og dødelighet i norsk oppdrettsnæring. Forståelse av patofysiologien som ligger til grunn for denne sykdommen ...
Prosjektnr: 901674
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Biosikkerhetstiltak mot ILA i settefisk (ILA-SAFE)

​Prosjektet er en omfattende “dugnad” hvor forskere og akvakulturnæringen samarbeider tett for å øke kunnskapen om utbredelse og betydning av ILAV HPR0 i norske settefiskanlegg. Introduksjon og vedlikehold av smitte/infeksjon, inkludert hvordan viruset sprer seg i anleggene, vil ...
keyboard_arrow_up