Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 196 prosjekter

Prosjektnr: 901759
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

DNA-vaksiner mot virussykdommer i laks – immunmekanismer og nye vaksinekonsepter (ImmunDNA)

Virussykdommer forårsaker store tap i norsk oppdrettsnæring og er en av de største utfordringene for næringen. For noen virussykdommer finnes det kommersielle vaksiner, men disse har begrenset effekt. For andre virussykdommer finnes det per i dag ingen kommersielle vaksiner. Nye ...
Prosjektnr: 901746
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

ILA vaksine og etablering av teknologiplattform for virusvaksiner (ILA VAX)

​Utbrudd av infeksiøs lakseanemi (ILA) medfører store restriksjoner for affiserte anlegg. ILA er listeført i EU og i OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon) og Norge regnes som episenteret for sykdommen. Dersom det blir et inntrykk av at Norge har redusert kontroll av ILA vil de ...
Prosjektnr: 901743
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Consequences of Deviating Heart morphology in farmed salmon (DeviHeart)

​BackgroundCardiac morphological deviations are a prevalent phenomenon in Atlantic salmon (S. salar) aquaculture facilities. The consequences of deviating heart morphology are still largely unknown although both preliminary and published data indicate that it is not beneficial ...
Prosjektnr: 901734
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Økt biosikkerhet gjennom bedre forståelse for smittestoff og desinfeksjonsmuligheter i systemer for smolt (smittekontroll)

​For at laksenæringen skal lykkes med bærekraftig vekst på fiskens premisser, er det nødvendig å styrke biosikkerheten som en grunnleggende forutsetning for forsvarlig drift. Dette forutsetter at det etableres et felles målbilde for biosikkerhet som hele næringen stiller seg ...
Prosjektnr: 901736
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Kunnskapsgrunnlag for biologisk relevante velferdsindikatorer for laks i akvakultur (BIORELEVANS)

Prosjektet bygger direkte på og vil implementere resultater fra prosjektgruppens tidligere og pågående FoU-arbeid innen utvikling av operasjonelle velferdsindikatorer (VI) for laks i oppdrett, automatisk registrering av VI og produksjonsparametere ved hjelp av maskinsyn og kunsti ...
Prosjektnr: 901705
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Enhanced fish performance and biosecurity by manipulation of the natural microbiome of Atlantic salmon (NatBiom) / Forbedret fiskehelse og tilvekst styrt av laksens naturlige mikrobiom (NatBiom)

Sårutvikling forårsaket av infeksjoner med bakteriene Moritella viscosa (vintersår) og Tenacibaculum spp. (tenacibaculose) er en utfordring i norsk lakseoppdrett. I dette prosjektet vil Nofima sammen med Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet og Universitet ...
Prosjektnr: 901744
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Lyd i lakseoppdrett: Kartlegging, måling og risikovurdering for atferdsmessige og velferdsmessige konsekvenser (Salmon Soundscape)

​Hørsel er en nøkkelsans i laksens liv, gir informasjon fra alle tre dimensjoner og er viktig i mange aspekter, inkludert kommunikasjon, oppdagelse av mat og predatorer. Mye er kjent om hørselsevnen til både vill og oppdrettet fisk, men det gjenstår viktige kunnskapshull om ...
Prosjektnr: 901744
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Lyd i lakseoppdrett: Kartlegging, måling og risikovurdering for atferdsmessige og velferdsmessige konsekvenser (Salmon Soundscape)

​Hørsel er en nøkkelsans i laksens liv, gir informasjon fra alle tre dimensjoner og er viktig i mange aspekter, inkludert kommunikasjon, oppdagelse av mat og predatorer. Mye er kjent om hørselsevnen til både vill og oppdrettet fisk, men det gjenstår viktige kunnskapshull om ...
Prosjektnr: 901735
Varighet: 2021 - 2025
Status: Pågår

Mikrobiota assosiert med atlantisk laks i overgangen fra ferskvann til sjøvann i RAS: Effekt av høy/lav partikkelbelastning og konsekvenser for fiskevelferd og -helse (MikroRAS)

​Bruk av resirkulerende akvakultursystemer (RAS) til produksjon av fisk er økende i Norge og globalt. I takt med utviklingen har laksenæringen i stor grad erstattet tradisjonelle gjennomstrømmingsanlegg med RAS, både for produksjon av settefisk og matfisk på land. Med resirkuleri ...
Prosjektnr: 901701
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Kunnskapskartlegging: Produksjon av stor laksesmolt

Produksjonen av settefisk av laks er i en fase hvor det skjer store endringer. Næringen ønsker å holde laksen i lukkede anlegg for å kunne redusere tiden i tradisjonelle åpne anlegg i sjø med sikte på å unngå problemer med lakselus og sykdom. Det er nå vanlig å produser ...
keyboard_arrow_up