Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 182 prosjekter

Prosjektnr: 901671
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Gir PMCV primært en infeksjon av laks?

​Prosjektet bygger på hypotesen om at viruset som forårsaker kardiomyopatisyndrom (CMS), piscint myocarditt virus (PMCV), ikke primært gir en infeksjon av laks. PMCV tilhører familien Totivirus hvor virusene infiserer encellede dyr og sopp. Det er en rekke faktorer som indik ...
Prosjektnr: 901655
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Stikkfri vaksinering med rekombinante proteiner og vevsmodulerende probiotika for forbedret immunitet og beskyttelse mot tenacibaculose hos atlantisk laks (ResisT)

​Sårutvikling forårsaket av bakterieinfeksjoner i sjøen er en utfordring i norsk lakseoppdrett. Hudproblemer assosiert med bakteriene Moritella viscosa (vintersår) og Tenacibaculum spp. (tenacibaculose) er den største årsaken til bekymring. De siste årene har Tenacibaculum finnma ...
Prosjektnr: 901673
Varighet: 2021 - 2021
Status: Pågår

Risiko for vertikal overføring av ikke-virulent variant av infeksiøs lakseanemi (ILAV-HRP0)

​Den ikke-virulente varianten av viruset (HPR0) som forårsaker infeksiøs lakseanemi (ILA) er vidt utbredt i lakseoppdrett i Norge, Canada og Chile, og det antas at nærmest all laks som settes i sjø vil eksponeres for smitte i løpet av produksjonssyklus. Selv om HPR0 ikke er virul ...
Prosjektnr: 901672
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Karakterisering, prediksjon og reduksjon av kardiomyopatisyndrom (CMS) hos atlantisk laks (SALMOCARD)

​Kardiomyopatisyndrom (CMS) er en alvorlig hjertesykdom hos atlantisk laks (Salmo salar). I løpet av det siste tiåret har det blitt en av de viktigste årsakene til sykdom og dødelighet i norsk oppdrettsnæring. Forståelse av patofysiologien som ligger til grunn for denne sykdommen ...
Prosjektnr: 901674
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Biosikkerhetstiltak mot ILA i settefisk (ILA-SAFE)

​Prosjektet er en omfattende “dugnad” hvor forskere og akvakulturnæringen samarbeider tett for å øke kunnskapen om utbredelse og betydning av ILAV HPR0 i norske settefiskanlegg. Introduksjon og vedlikehold av smitte/infeksjon, inkludert hvordan viruset sprer seg i anleggene, vil ...
Prosjektnr: 901624
Varighet: 2020 - 2021
Status: Pågår

Smittemodell for ILA-virus HPR0

​I 2002 ble det rapportert at det finnes to hovedvarianter av ILA-virus. Den ene varianten isoleres alltid i forbindelse med sykdom og er en virulent (patogen) form av viruset (ILAV-HPR-deletert (HPRΔ)), hvor ett eller flere basepar er fjernet fra en hypervariabel region i segmen ...
Prosjektnr: 901594
Varighet: 2020 - 2021
Status: Pågår

Teknologiske verktøy for objektiv dokumentasjon av velferd hos laksefisk ved håndteringsoperasjoner (OWITOOLS)

​Trenging og håndtering av fisk utgjør en velferdsrisiko, både ved flytting, sortering eller behandling mot f.eks. lakselus. Medikamentfrie avlusingsmetoder er så langt tatt i bruk før effekt på fiskens velferd er tilstrekkelig dokumentert, og havbruksnæringen har i dag begrensed ...
Prosjektnr: 901595
Varighet: 2020 - 2021
Status: Pågår

Monitorering og optimalisering av trenging av Atlantis laks ved hjelp av progressive helse og velferdsindikatorer/ Monitoring and optimising the crowding of Atlantic salmon using emerging health and welfare indicators (CrowdMonitor)

​Håndtering av oppdrettslaks innebærer typisk flere steg, f.eks. fasting (sulting), trenging, pumping og ulike former for behandling av fisken, f.eks. mekanisk avlusing. Hvert steg har sine egne spesifikke utfordringer og risikofaktorer for fiskens velferd og langsiktige helse. T ...
Prosjektnr: 901589
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Produksjonsprotokoller og avlsstrategier for synkronisert smoltifisering (Synchrosmolt)

En av de store utfordringene i norsk lakseoppdrett er tap av fisk (ca. 10–15 %) etter utsetting av smolt i sjøvann. En av årsakene til dette tapet er at mange smolt ikke har gjennomgått en “optimal smoltutvikling”, og er derfor ikke godt tilpasset et liv i sjøen med høyere saltko ...
Prosjektnr: 901590
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Identifisering av miljømessige signaler som regulerer smoltifisering og modning hos oppdrettslaks: Et funksjonelt grunnlag for å redusere taperfisk og tidlig kjønnsmodning

​Optimal vekst i sjøfasen forutsetter en optimal smoltifisering hos laks. Dessverre viser det seg at opp mot 20 % av fisken som settes ut i sjø har en betydelig redusert vekst. Disse fiskene kalles ofte for taperfisk. I tillegg til redusert vekst har taperfisken store problemer m ...
keyboard_arrow_up