Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 209 prosjekter

Prosjektnr: 901835
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Beste praksis-tiltak for forebygging av vintersår andre høst og vinter i sjø (ReduSår)

​Vintersår hos laks andre høst og vinter/tidlig vår i sjø fører til redusert velferd, tap og nedklassing. Sårutvikling i denne perioden knyttes hovedsakelig til vintersårbakterier som trives ved lave temperaturer, og det er særlig Moritella viscosa, eller blandingsinfeksjoner (M. ...
Prosjektnr: 901836
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Studiedesign for kontinuerlig evaluering av sårutfordringer i felt (iFelt)

Dagens oppdrettsnæring har utfordringer med sår på fisk som gir redusert fiskevelferd og negativ økonomisk effekt. Næringa, leverandører og forskningsinstitusjoner har også generelle utfordringer med å avdekke effekter av tiltak som skal avbøte problemer. Det gjelder både om tilt ...
Prosjektnr: 901838
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Sårbakterier i sjøbasert lakseoppdrett – spesialiserte inntrengere eller tilfeldig forbipasserende?

​Ulike sårtilstander i sjøfasen er fortsatt blant de største helse- og velferdsutfordringene innen norsk lakseoppdrett. Spesifikke varianter av bakteriene Moritella viscosa og Tenacibaculum finnmarkense, samt til en viss grad Aliivibrio wodanis, påvises ofte i slike sår, gjerne s ...
Prosjektnr: 901792
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Biosikkerhet i RAS (resirkulerende akvakultursystemer) (BRAS)

​Det er registrert økende forekomst av sykdommer som skyldes kjente fiskepatogene bakterier, men også lidelser som knyttes til opportunistiske miljøbakterier. Økningen knyttes til smittespredning fra reservoarer i oppdrett eller vill fisk og kan tyde på sviktende biosikkerhetsrut ...
Prosjektnr: 901837
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Identifisering av miljø- og produksjonsrelaterte risikofaktorer knyttet til sårutbrudd i lakseoppdrett (RiskIdent)

​Utbrudd av sår hos laks er ikke forårsaket av et enkelt patogen, men er resultat av flere opportunistiske bakterielle infeksjoner som fisken samlet sett ikke klarer å avverge. Derfor vil høy vektlegging på forebyggende innsats på enkeltpatogener, uten å vurdere den bredere ...
Prosjektnr: 901831
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Spironucleus salmonicida-infeksjoner og spironucleus i norsk akvakultur: Smitteveier, vertsspekter og forebygging (SpiroFri)

​Flagellater i slekten Spironucleus er vanligvis harmløse tarmsymbionter, og der er en rekke arter i beinfisk i både i fersk- og sjøvann. I laksefisk i Norge har en tre arter fra denne slekten, og en av disse, Spironucleus salmonicida, har forårsaket systemisk spironukleose i sjø ...
Prosjektnr: 901826
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Patogendynamikk og desinfeksjon i resirkuleringsanlegg for laks (PathoRAS)

En rekke patogener på laksefisk er vist å utgjøre et alvorlig problem i resirkulerende akvakultursystem (RAS)-basert oppdrett. Disse patogenene setter fiskens helse og velferd i fare, og i verste fall kan de forårsake massedød og betydelige økonomiske tap for produsentene. Etters ...
Prosjektnr: 901771
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Blodkjemi som beslutningsstøtte i akvakultur (INDIKATOR)

​Oppdrettsnæringen mangler raske, ikke-invasive metoder for beslutningsstøtte i kritiske faser av produksjonen, som for eksempel ved avgjørelser knyttet til håndteringsoperasjoner eller vurdering av om en fiskegruppe skal settes ut i sjø. Det finnes et begrenset utvalg metoder so ...
Prosjektnr: 901794
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Ikke-letale diagnostiske indikatorer for bedre beslutningsstøtte i oppdrettsnæringen

​Med mer håndteringskrevende operasjoner mot lakselus, dør en større andel av behandlet fisk mot slutten av produksjonssyklus. Dette er en etisk utfordring, og medfører betydelig økonomiske tap og er negativt for næringens omdømme og bærekraft. Dagens kunnskap er ikke tilstr ...
Prosjektnr: 901793
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Optimal smoltproduksjon for en robust fisk i sjø (Optismolt)

​Effektivt lakseoppdrett skal sikre en robust fisk som klarer å tilpasse seg til sjøvann som smolt, samt har en rask og god vekst frem til slakt. Dessverre er det fortsatt for høy dødelighet hos laks både i settefiskfasen, under overgangen til sjø og frem til slakt. Inn ...
keyboard_arrow_up