Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 190 prosjekter

Prosjektnr: 901736
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Kunnskapsgrunnlag for biologisk relevante velferdsindikatorer for laks i akvakultur (BIORELEVANS)

Prosjektet bygger direkte på og vil implementere resultater fra prosjektgruppens tidligere og pågående FoU-arbeid innen utvikling av operasjonelle velferdsindikatorer (VI) for laks i oppdrett, automatisk registrering av VI og produksjonsparametere ved hjelp av maskinsyn og kunsti ...
Prosjektnr: 901705
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Enhanced fish performance and biosecurity by manipulation of the natural microbiome of Atlantic salmon (NatBiom) / Forbedret fiskehelse og tilvekst styrt av laksens naturlige mikrobiom (NatBiom)

Sårutvikling forårsaket av infeksjoner med bakteriene Moritella viscosa (vintersår) og Tenacibaculum spp. (tenacibaculose) er en utfordring i norsk lakseoppdrett. I dette prosjektet vil Nofima sammen med Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet og Universitet ...
Prosjektnr: 901735
Varighet: 2021 - 2025
Status: Pågår

Mikrobiota assosiert med atlantisk laks i overgangen fra ferskvann til sjøvann i RAS: Effekt av høy/lav partikkelbelastning og konsekvenser for fiskevelferd og -helse (MikroRAS)

​Bruk av resirkulerende akvakultursystemer (RAS) til produksjon av fisk er økende i Norge og globalt. I takt med utviklingen har laksenæringen i stor grad erstattet tradisjonelle gjennomstrømmingsanlegg med RAS, både for produksjon av settefisk og matfisk på land. Med resirkuleri ...
Prosjektnr: 901701
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Kunnskapskartlegging: Produksjon av stor laksesmolt

Produksjonen av settefisk av laks er i en fase hvor det skjer store endringer. Næringen ønsker å holde laksen i lukkede anlegg for å kunne redusere tiden i tradisjonelle åpne anlegg i sjø med sikte på å unngå problemer med lakselus og sykdom. Det er nå vanlig å produser ...
Prosjektnr: 901707
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Genomic epidemiology and Phage-based Prevention of salmon associated Pasteurella (GP3)

​BackgroundPasteurella, the causative agent of pasteurellosis, is an increasingly emerging threat for farmed Norwegian salmon, and despite its implications and impact on fish stocks, little is known about this infectious agent. Antibiotic treatments are generally discouraged, vac ...
Prosjektnr: 901682
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Betydning av tidspunkt og lengde av vintersignal i RAS for prestasjon i sjø ved utsett av stor postsmolt (BENCHMARK II)

​Produksjon av settefisk av laks er i en fase hvor det fortløpende skjer store endringer, og næringen har stor interesse i å holde laksen i lukkede anlegg for å kunne redusere tiden i tradisjonelle åpne anlegg i sjø og gjennom dette unngå problem med lakselus og sykdom. Næringen ...
Prosjektnr: 901715
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Sekretariat for TriNation (2021–2024)

​TriNation består av FoU-, forvaltnings- og industriaktører i Norge, Irland og Skottland. Initiativet har utviklet seg fra å være en liten gruppe av engasjerte forskere og næringsaktører til å være et forum som tiltrekker rundt 100 mennesker til seminarene sine. Disse seminarene ...
Prosjektnr: 901680
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Pasteurellose hos norsk laks

Bakteriesykdommen pasteurellose har siden 2018 blitt en meget alvorlig sykdom hos oppdrettslaks i sjøen på Sør-Vestlandet og ble registrert på hele 57 forskjellige oppdrettslokaliteter i 2020. Etter henholdsvis infeksiøs lakseanemi (ILA) og lakselus, er pasteurellose ra ...
Prosjektnr: 901671
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Gir PMCV primært en infeksjon av laks?

​Prosjektet bygger på hypotesen om at viruset som forårsaker kardiomyopatisyndrom (CMS), piscint myocarditt virus (PMCV), ikke primært gir en infeksjon av laks. PMCV tilhører familien Totivirus hvor virusene infiserer encellede dyr og sopp. Det er en rekke faktorer som indik ...
Prosjektnr: 901655
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Stikkfri vaksinering med rekombinante proteiner og vevsmodulerende probiotika for forbedret immunitet og beskyttelse mot tenacibaculose hos atlantisk laks (ResisT)

​Sårutvikling forårsaket av bakterieinfeksjoner i sjøen er en utfordring i norsk lakseoppdrett. Hudproblemer assosiert med bakteriene Moritella viscosa (vintersår) og Tenacibaculum spp. (tenacibaculose) er den største årsaken til bekymring. De siste årene har Tenacibaculum finnma ...
keyboard_arrow_up