Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 310 prosjekter

Prosjektnr: 901894
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Gressproteiner til laks (ENGLAKS)

​Kun 8 % av ingrediensene i norsk fiskefôr har nasjonal opprinnelse. Det er avgjørende at nye, bærekraftige råvarer tas i bruk, og regjeringen har et mål om at alt fôr til havbruk skal komme fra bærekraftige kilder innen 2030. Videre er det bred politisk enighet om at Norge må sa ...
Prosjektnr: 901890
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Salmon Tracking (SALT) II 2030: Publisering av forskningsdata

​Stortinget vedtok “Trafikklyssystemet” i 2015, og det ble satt i virke i 2016. Da Trafikklyssystemet ble unnfanget ble havbruksbedriftene i Produksjonsoråde 3 (PO3) og PO4 enige om at en måtte styrke kunnskapen om de ville stammene av sjøørret og laks. En gjennomgang av kun ...
Prosjektnr: 901895
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Blåskjell protein til fiskefôr (Mussel up)

Bare 0,4 % av ingrediensene som brukes i norsk akvafôr kommer fra det man kaller nye ingredienser (f.eks. insektmel eller mikroalger). Norsk lakseindustri bruker allerede i dag 1,8 millioner tonn fôringredienser årlig, og dette må økes til 2,8 millioner tonn innen 2030, slik at e ...
Prosjektnr: 901849
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Risk assessment of algal toxins in new marine feed sources for salmon (ShellFeed)

Bærekraftig laksefôr er av avgjørende betydning for fremtiden til norsk lakseoppdrettsnæring. I dag står fôret for mer enn tre fjerdedeler av klimaavtrykket som en norsk laks forårsaker på sin vei til en middagstallerken i Europa. Omtrent 92 % av råvarene som brukes i norsk oppdr ...
Prosjektnr: 901883
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Urea-tilsetning i fôr til oppdrettslaks: Effekt på sår, slimproduksjon, sjøvannstilpasning og fiskevelferd

​Norsk havbruk har store helsemessige utfordringer relatert til vintersår, sårdannelse og mekaniske skader fra håndtering og avlusing. Jamfør fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet, er sår med tilhørende bakterielle infeksjoner, og sår/ mekaniske skader fra håndteringe ...
Prosjektnr: 901804
Varighet: 2023 - 2023
Status: Pågår

Testing av skallmel i torskefôr

​Målet med prosjektet er uttesting av rekeskallmel i fôr til torsk. Uttestingen vil skje som en utvidelse av et fordøyelighetsforsøk for uttesting av krabbeskallmel i fôr til torsk knyttet til innovasjonsprosjektet “Utvikling av fôringsstrategier for torsk for bedre produksjon ...
Prosjektnr: 901829
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Reduksjon av mikroplast og plastmyknere i resirkulerende akvakultursystem (RAS)-anlegg (REMIRA)

​Fiskeri og akvakultur har blitt identifisert som mulige kilder til mikroplast til det marine miljøet, selv om bidraget foreløpig er ukjent. Det er grunn til å forvente at de spesielle forholdene i resirkulerende akvakultursystem (RAS)-anlegg genererer og oppkonsentrerer mikropla ...
Prosjektnr: 901686
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

AcuLice II: Lyd mot lus – dokumentasjon av virkning og fiskevelferd

​Idéen bak prosjektet er å verifisere en tidligere observert forebyggende effekt på infeksjon av lakse- og skottelus, samt effekt på velverd hos laks og rensefisk, ved bruk av et sammensatt akustisk lydbilde i sjøvann (AcuLice). Metoden er testet i ett storskala pilotprosjekt, ...
Prosjektnr: 901834
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Ernæringsbehov for vitaminer og mineraler for laksens helse (REVITALISE)

I norsk lakseoppdrett dør ca. 15 % av fisken i sjøvann før den er slakteklar, forårsaket av smittsomme sykdommer og andre utfordrende tilstander (Fiskehelserapporten 2021). En høy andel av tapet skjer første året i sjøfasen, som betyr at problemene kan reflektere suboptimale forh ...
Prosjektnr: 901820
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Surveying microplastic release from aquaculture nets and ropes using different technologies for emission reduction (SMARTER)

​BackgroundMicroplastic (MP; <5 mm) is a ubiquitous marine pollutant, being found in all environmental compartments from the tropics to the poles. Available data suggest MPs and the chemicals associated with them may cause a range of toxicological effects in marine organisms a ...
keyboard_arrow_up