Til innholdet

Prosjektbasen
Prosjektnr: 901539
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Kunnskaps- og erfaringskartlegging om Caligus elongatus (skottelus) (KEKS)

​Havbruksnæringen er opptatt av forebygging og kontroll av lus, med fokus på lakselus Lepeophthe ...
Prosjektnr: 901530
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Lusekonferansen 2019

Lakselus er ett av de absolutt viktigste områdene for havbruksnæringen til å dele erfaringer og kunn ...
Prosjektnr: 901511
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Immunglobulin Y (IgY)-immunisering av laks mot lakselus

Det er ulike estimater for oppdrettsnæringens reelle kostnader knyttet til lakselus. Nofima estimere ...
Prosjektnr: 901510
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Vaksine mot lakselus: Fremstilling og test av nye vaksinekandidater i småskalaforsøk

Fiskevaksiner har i stor grad bidratt til å redusere bruk av medikamenter (spesielt antibiotika) mot ...
Prosjektnr: 901509
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Utvikling og optimalisering av et system for dosering og fordeling av signalstoffet SNAP (Salmon Nest Appeasing Pheromine) for å unngå påslag av lakselus

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er den vanligste parasitten på laksefisk. Den er hovedårsaken til ...
Prosjektnr: 901508
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Fluorolice: Rapid fluorescence based identification of sea lice larvae in plankton samples

Identifikasjon og ​kvantifisering av lakselus i de frie vannmasser er vanskelig og tidkrevende fordi ...
Prosjektnr: 901506
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Revisjon av Norsk Standard NS 9415 for flytende oppdrettsanlegg: Ekstremverdianalyse av strøm basert på korte tidsserier

Standardiseringskomiteen SN/K 509 Flytende oppdrettsanlegg har bedt en arbeidsgruppe utarbeide et pr ...
Prosjektnr: 901488
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Kaldt vann som avlusingsmiddel? Effekt på lakselus og laksens velferd og dødelighet

Det er behov for å etablerer flere avlusingsmetoder for oppdrettslaks. Kaldt vann er en kandidat som ...
Prosjektnr: 901469
Varighet: 2017 - 2019
Status: Avsluttet

Mixing skirt and freshwater lens concepts with smart-lighting and -feeding to enhance lice prevention and safeguard fish welfare: The Well

Lusekontroll har gjennomgått et paradigmeskifte på svært kort tid, hvor næringen har gått fra bekjem ...
Prosjektnr: 901468
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Program rensefisk: Opptak og utskillelse av antibakterielle midler fra plasma og vev i rognkjeks

Det finnes per vinteren 2017 ingen utarbeidete protokoller for antibiotikabehandling av ro ...
keyboard_arrow_up