Til innholdet

Prosjektbasen
Prosjektnr: 901555
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Formidling av FoU innen konvensjonell sektor 2019

FHF har flere pågående FoU-aktiviteter innenfor konvensjonell sektor. Det legges stor vekt på å form ...
Prosjektnr: 901543
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Økt kunnskap om Hysterothylacium aduncum i torsk, sei og hyse norske farvann med praktiske preventive tiltak

​BackgroundThe larvae of parasitic nematodes, particularly Anisakis, Pseudoterranova and Contracaecu ...
Prosjektnr: 901538
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Pre-project: Improved productivity through innovation and proven methods

​BackgroundClipfish, dried salted cod or similar species, is one of the oldest cod produc ...
Prosjektnr: 901536
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Holdbarhet på bløytet, fryst og tinte tørrfiskprodukter

​Erfaringer og tidligere forsøk har vist at bløytet tørrfisk har kort holdbarhet som kjølt produkt. ...
Prosjektnr: 901535
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Ringvirknings- og verdiskaping for norsk tørrfisk- og saltfiskindustri

​Næringsaktørene i norsk saltfisk- og tørrfisksektor har ønsket å få belyst betydningen av denne del ...
Prosjektnr: 901516
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Litteraturstudie om kveis i hvitfisk og konvensjonelle produkter

BackgroundNowadays, the Norwegian industry see an increasing challenge with diverse situations at th ...
Prosjektnr: 901507
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Måling av spalting i fiskefilet med 3D-kamera

Spalting er en av de viktigste kvalitetsparameterne for fiskefilet, i tillegg til farge og tilstedev ...
Prosjektnr: 901504
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Pelagisk løft: Utnyttelse av restråstoff fra makrell, ekstraksjon av fosfolipider

FHF har i løpet av de siste to årene arbeidet systematisk og målrettet med utvikling av kunnskap og ...
Prosjektnr: 901499
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Kvalitetsprotein fra torskehoder (HEADS UP II)

Marine proteiner hydrolysert fra torskehoder har et proteininnhold og en kvalitet som overgår tradis ...
Prosjektnr: 901493
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Arbeidsseminar: Økt verdi og økt utnyttelse av restråstoff

Bakgrunn for arbeidsseminaret (workshop) er at man ønsker å presentere et utvalg av prosjekter og be ...
keyboard_arrow_up