Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 480 prosjekter

Prosjektnr: 901856
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Resirkulerbar kartongemballasje til frossen sjømat og konvensjonelle produkter (Refiba)

I 2022 eksporterte Norge ca. 820.000 tonn fryste produkter (torskefisk, pelagisk og reker) og ca. 120.000 tonn klippfisk og saltfisk. Denne sjømaten må beskyttes for å ivareta kvalitet og holdbarhet. Frossen sjømat og konvensjonelle produkter pakkes ofte i trefiberbasert emballas ...
Prosjektnr: 901863
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatisk rekestapper for vertikalfryser

I dag gjøres rekestapping manuelt av operatørene som fyller fryserne. Dette fordi det per i dag ikke er alternativ til denne manuelle prosessen. Rekestapping er en tung jobb, og det gjøres ved at operatøren sitter/står oppå fryseren og presser et hjemmelagd verktøy ned i frysebur ...
Prosjektnr: 901857
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatisert løsning for legging av fisk på tørkerivogner

​Tørking av saltfisk er en arbeidkrevende og repetitiv prosess hvor det foregår mye arbeid over skulder høyde og under midje. Dette er en tung belastning for arbeiderne og resulterer i at tempoet er variabelt ut ifra hvem som utfører arbeids oppgaven.Den manuelle prosessen i dag ...
Prosjektnr: 901855
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Dokumentasjon av saltkvalitet ved automatisk saltrensing (RENT)

​Salt er en betydelig innsatsfaktor ved produksjon av salt- og klippfisk. ScanProd AS, SINTEF og ProsessIndustri AS har, i et tidligere prosjekt, “Utvikling, implementering og testing av teknologi for gjenvinning av salt og saltlake (ReSALT)” (FHF-901380), utviklet en velfunge ...
Prosjektnr: 901885
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Dyrevelferd og hygiene ved merking og levendelagring av kongekrabbe og snøkrabbe (MERKrabBART)

Det lukrative elementet i krabbefiske i Norge har ført til etablering av et parallelt illegalt fiske av kongekrabbe. Dette er svært uheldig av flere årsaker. Et slikt fiske medfører ingen bærekraftig utnyttelse av ressursen, og det resulterer også i en tøffere konkurranse for de ...
Prosjektnr: 901761
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Testing av beste tilgjengelige teknologi (BAT) for rensing av prosessvann fra pelagisk industri (PROPEL)

​Pelagisk industri benytter store mengder vann som kontamineres under produksjon. Vannvolum og -kvalitet varierer gjennom året, avhengig av sesong, råstoff og produksjonsprosess.EUs direktiv om industriutslipp (IED) regulerer utslipp fra enkelte virksomheter gjennom beskrive ...
Prosjektnr: 901854
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Økt verdiskaping av restråstoff fra tørrfisk- og klippfiskproduksjon (VOLUM)

​Klippfisk- og tørrfiskindustrien i Norge produserer ulike typer og ulike mengder restråstoff. For enkelte sidestrømmer kan det være krevende å utvikle nye produkter, prosesser og markeder, særlig med råstoff i mindre mengder. Dette prosjektet ønsker å samle større volum av restr ...
Prosjektnr: 901848
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatisk fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet

Norsk makrell står for den største verdien av eksport blant de pelagiske artene i Norge. Makrellen har en høy status i de globale markedene, spesielt Japan og Korea. FHF har gjennom satsingen “Pelagisk løft” bidratt i stor grad til nye prosesseringslinjer for makrellfilet i ...
Prosjektnr: 901846
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Effekt av ketolinsyre fra nordatlantisk fiskeolje på psoriasis (Keto4Cells)

Psoriasis er en kompleks kronisk inflammatorisk hudlidelse karakterisert av røde, flassende utslett over store deler hele kroppen. Fiskeoljer inneholder de flerumettede omega-3-fettsyrene eikosapentaensyre (EPA, 20:5n-3) og dokosaheksaensyre (DHA, 22:6n-3). Dette er fetts ...
Prosjektnr: 901818
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Temperaturstyring for optimal kvalitet og utbytte ved klippfiskproduksjon

Under produksjon av saltfisk og klippfisk er det mange prosesstrinn og faktorer som kan innvirke på kvalitet og utbytte. Gjennom en rekke forskningsprosjekter, både åpne og bedriftsinterne, er det påvist enkeltfaktorer som påvirker kvalitet og utbytter. Noen sentrale forhold er r ...
keyboard_arrow_up