Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 472 prosjekter

Prosjektnr: 901818
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Temperaturstyring for optimal kvalitet og utbytte ved klippfiskproduksjon

Under produksjon av saltfisk og klippfisk er det mange prosesstrinn og faktorer som kan innvirke på kvalitet og utbytte. Gjennom en rekke forskningsprosjekter, både åpne og bedriftsinterne, er det påvist enkeltfaktorer som påvirker kvalitet og utbytter. Noen sentrale forhold er r ...
Prosjektnr: 901811
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Tilpasning av teknologi og utvikling av software for automatiske veiesystemer ved landing av pelagisk fisk ved norske anlegg

Fiskerikontrollutvalget lanserte gjennom NOU 2019:21, Fremtidens fiskerikontroll, en rekke tiltak som sammen skal føre til et godt kontrollsystem. Som en oppfølging av NOU 2019:21 har Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslått krav om bruk av automatiske vekter og vei ...
Prosjektnr: 901816
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Mekanisk interaksjonsverktøy for uttak av innmat fra torsk (GutOut)

​Før årtusenskiffet var det kun mulig å hente ut intakte fraksjoner (som lever, rogn m.m.) fra innmat av torsk ved å gjennomføre manuell sløying. De maskinelle sløyemaskinene som eksisterte da kuttet eller malte opp innmaten til et samfengt restråstoff (jf rapporten “Utnytte ...
Prosjektnr: 901817
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Effekt av rigor-status før innfrysing for råstoff av torsk og hyse

Det er en viss kjennskap i bransjen om at fisk som fryses inn pre-rigor mortis (altså før dødsstivhet) kan gi utfordringer i videre lagring og prosess, men det finnes ingen klar konsensus om hvilken betydning dette har. Innenfor frysebransjen (av fisk) blir det ofte referert ...
Prosjektnr: 901809
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Tilpasning av teknologi og utvikling av software for automatiske veiesystemer ved landing av hvitfisk ved norske anlegg

Fiskeridirektoratet har foreslått endringer i landingsforskriften for veiesystem som brukes ved landing og førstehåndsomsetning av fisk. En av de sentrale endringene er krav om elektronisk lagring og automatisk overføring av veiedata til Fiskeridirektoratet. Veiesystemet skal ogs ...
Prosjektnr: 901808
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Skille hannfisk og hunnfisk i torskeoppdrett

​Havforskningsinstituttet har i rapport 2021–22 påpekt problemstillingen med genetisk interaksjon mellom oppdrettstorsk og villtorsk, og spesielt rettet mot kysttorsk. For å unngå generisk interaksjoner med villtorsk ønsker næringen å ha en løsning for å kjønnssortere oppdrettsto ...
Prosjektnr: 901802
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Analysemetoder for bestemmelse av fysiokjemiske egenskaper i tint/ fersk reke

Norsk rekeindustri bruker om lag 25.000 tonn fryste rå reker (Pandalus borealis) per år som råstoff til produksjonen av kokte pillede reker. Rekene fiskes av havgående trålere og fryses i blokk på ca 20 kg ombord i trålerne. Fangstene er typisk 400–600 tonn per tur. Ved prod ...
Prosjektnr: 901810
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Utvikling eller tilpasning av teknologi og software for automatiske veiesystemer ved landing av hvitfisk ved norske kjøperanlegg

Fiskerikontrollutvalget lanserte gjennom NOU 2019:21, Fremtidens fiskerikontroll, en rekke tiltak som sammen skal føre til et godt kontrollsystem. Som en oppfølging av NOU 2019:21 har Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslått krav om bruk av automatiske vekter og vei ...
Prosjektnr: 901827
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Elektronisk journal- og rapporteringssystem for levendelagret torsk

Fangst, lagring og fôring av levende fanget fisk er en fremtidsrettet måte å skape større verdier av de marine ressursene. Det anslås at rundt 20 % av verdens akvakulturproduksjon kommer fra fisk og skalldyr som er levende fanget og holdt levende for å øke råstoffkvalitet og verd ...
Prosjektnr: 901762
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av teknologi for forbrukerpakket makrellfilet

​Hensikten med prosjektet er å bidra til bærekraftig videreforedling av atlantisk makrell i Norge for en helårlig produksjon av forbrukerpakkede varmebehandlede produkter, basert på både ferskt og tint råstoff. Dette skal gjøres ved å løse konkrete teknologiske og produksjonsmess ...
keyboard_arrow_up