Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 410 prosjekter

Prosjektnr: 901559
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Kartlegging av tilgjengelig teknologi for automatisert vasking og rengjøring av produksjonsanlegg i norsk og europeisk næringsmiddelindustri

Det stilles stadig strengere krav til vask og renhold av næringsmiddelindustrien fra både norske og utenlandske myndigheter. Dette gjelder også norsk sjømatindustri der hensyn til mattrygghet stadig blir viktigere. Med økt fokus på renhold, økes også kostnadene for hver enkelt be ...
Prosjektnr: 901555
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Formidling av FoU innen konvensjonell sektor 2019

FHF har flere pågående FoU-aktiviteter innenfor konvensjonell sektor. Det legges stor vekt på å formidle resultatene fra disse aktivitetene til bransjen, både innenfor rammene av de enkelte FoU-prosjektene og gjennom samlinger. Dette vil legge et godt grunnlag for kommersiell utn ...
Prosjektnr: 901543
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Økt kunnskap om Hysterothylacium aduncum i torsk, sei og hyse norske farvann med praktiske preventive tiltak

​BackgroundThe larvae of parasitic nematodes, particularly Anisakis, Pseudoterranova and Contracaecum species, in Norway collectively known as “kveis”, commonly occur in the viscera and muscle of many commercially important marine fish species, such as cod (Gadus morhua), saithe ...
Prosjektnr: 901538
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Pre-project: Improved productivity through innovation and proven methods

​BackgroundClipfish, dried salted cod or similar species, is one of the oldest cod products traded in the market and still has a status as high quality, favoured for its mature taste and texture. Like all other consumer markets, the market for this product is moving tow ...
Prosjektnr: 901536
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Holdbarhet på bløytet, fryst og tinte tørrfiskprodukter

​Erfaringer og tidligere forsøk har vist at bløytet tørrfisk har kort holdbarhet som kjølt produkt. Bakterieinnholdet er høyt allerede når fisken er ferdig bløytet, hvilket begrenser mulighetene for lang holdbarhet. Med tanke på at et kjølt produkt må transporteres og ha en viss ...
Prosjektnr: 901535
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Ringvirknings- og verdiskaping for norsk tørrfisk- og saltfiskindustri

​Næringsaktørene i norsk saltfisk- og tørrfisksektor har ønsket å få belyst betydningen av denne delen av fiskerinæringen. Et viktig grunnlag for politisk vurdering og utforming av rammebetingelser er å synliggjøre hvilken betydning de ulike delene av fiskerinæringen har, både fo ...
Prosjektnr: 901534
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Smaksnøytrale proteiner fra makrell (SMELL)

FHF har i løpet av de siste årene arbeidet systematisk og målrettet med utvikling av kunnskap og teknologi for økt bearbeiding av makrell i satsingen “Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell”. En del av satsingen dreier seg om bedre utnyttelse av restråstoffet etter filetering ...
Prosjektnr: 901516
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Litteraturstudie om kveis i hvitfisk og konvensjonelle produkter

BackgroundNowadays, the Norwegian industry see an increasing challenge with diverse situations at the market for Norwegian whitefish regarding anisakis in whitefish. Practically all cod (100%) is infected by one or more anisakis types. Anisakis is without no doubt a quality chall ...
Prosjektnr: 901507
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Måling av spalting i fiskefilet med 3D-kamera

Spalting er en av de viktigste kvalitetsparameterne for fiskefilet, i tillegg til farge og tilstedeværelse av ulike type defekter. Det finnes etablerte metoder for menneskelig vurdering av grad av spalting, men så langt er det gjort lite angående automatisk kvantifisering av spal ...
Prosjektnr: 901504
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Pelagisk løft: Utnyttelse av restråstoff fra makrell, ekstraksjon av fosfolipider

FHF har i løpet av de siste to årene arbeidet systematisk og målrettet med utvikling av kunnskap og teknologi for økt bearbeiding av makrell. Satsingen kalles “​​Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell”. Bakgrunnen er at bare 2–4 % av landet makrell foredles til filet. Resten ...
keyboard_arrow_up