Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 495 prosjekter

Prosjektnr: 901969
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Effektiv, bærekraftig og lønnsom utnyttelse av stillehavslaks (BLUSH-Laks)

Prosjektet vil etablere erfaring og beste praktiske løsninger rundt fiske (strandnot), slakting og transport av stillehavslaks som kan ivareta krav til både mattrygghet og velferden til bifangst som må settes ut. Et slikt fiskeri der hele fisken utnyttes kan på sikt gi store økon ...
Prosjektnr: 901957
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Teknologi for fjerning av tykkfiskbein i frosset makrellfilet

Potensialet for å installere flere maskiner er stort og er hovedgrunnen til at pelagisk næring ønsker å utvikle en løsning for fjerning av pinbone i makrellfilet.1. Hva vil produktet med benfri filet kunne medføre?• åpne opp et nytt og voksende marked• øke eksportvolum ...
Prosjektnr: 901949
Varighet: 2024 - 2027
Status: Pågår

Effekt av lagringstid i modifisert atmosfære på oksidasjon av makrellfilet (MarOks)

Prosjektet skal fremskaffe kunnskap om anaerob emballering tilpasset effektiv produksjonsprosess og effekt på oksidasjon ved fryselagring. Prosjektet skal dermed bidra til:• forbedret pakkeprosess, og at større andel av norsk makrell kan fileteres (jf mål tilknyttet Pelagisk ...
Prosjektnr: 901919
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Logistikkløsninger for bærekraftig lossing av levende snøkrabbe

​Det norske snøkrabbefisket har hittil vært regulert som et olympisk fiske. Ifølge fiskerimyndighetene skal 2024 være det siste året med olympisk fiske før det i 2025 blir regulert med fartøykvoter. Fisket har vært meget godt i 2024 og totalkvoten ble tatt opp allerede i mars. En ...
Prosjektnr: 901939
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Teknologi for kjøling, tining og innfrysing av rund makrell som råstoff for produksjon av makrellfilet (IQF Laketank)

Økt temperaturkontroll i alle faser av proseessen gir mulighet for raskere nedkjøling/tining/innfrysing. Løsnningen som blir utarbeidet gjennom dette prosjektet vil kunne bli adoptert av andre aktører i bransjen med tilsvarende behov. Konseptet som blir arbeidet fram gjennom ...
Prosjektnr: 901928
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Kvalitetsfeil på tørrfisk ved kulde

Det er i overkant av 30 tørrfiskprodusenter i Norge, hvor de aller fleste er lokalisert i regionene Lofoten og Vesterålen i Nordland. Tørrfisken har lange tradisjoner i Nord-Norge og er viktig for flere lokalsamfunn langs kysten, både direkte og gjennom ringvirkningene den gir. D ...
Prosjektnr: 901922
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Organisere gjennomgang for å se på utnyttelse av eksisterende maskin utviklet til sperring av tørrfisk

Den innsamlede og dokumenterte kunnskapen vil vise muligheter for konkrete tiltak og løsninger, og har meget stor betydning for en eventuell satsing for lokal leverandør. Under disse møtene vil nøkkelpersonell få en større forståelse av hvordan prosessene kan fungere og ...
Prosjektnr: 901896
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Bestemmelse av restholdbarhet ved bruk av hyperspektral avbildning

​Ved å integrere hyperspektral avbildning i sine eksisterende prosesser, kan sjømatprodusenter og distributører få sanntidsinnsikt i ferskheten og kvaliteten på produktene sine. Dette muliggjør mer presis lagerstyring, reduserer matsvinn og forbedrer produktsikkerheten. Leverandø ...
Prosjektnr: 901927
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Oppsamlingssystem for smeltevann fra ferskfisktransport oppdrettsfisk

​Dette prosjektet er relevant for både villfanget og oppdrettsfiskindustrien da det løser et problem. Den vil i detalj implementeres én løsning for å eliminere systematisk utslipp av smeltevann på veibanen. Ved gjennomføring vil smeltevannsutslipp elimineres på grunn av investeri ...
Prosjektnr: 901897
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Identifisere og teste konsepter for automatisk fjerning av synlige nematoder i torskefilet (Kveis-Trim)

​Automatisk fjerning av nematoder har potensial til å øke lønnsomhet og produksjonsutbyttet ved å unngå unødvendig trimming og reduserte arbeidskostnader forbundet med reduksjon i antall fileter som krever manuell trimming. Begge deler fører til direkte økonomiske fordeler for fi ...
keyboard_arrow_up