Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 489 prosjekter

Prosjektnr: 901922
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Organisere gjennomgang for å se på utnyttelse av eksisterende maskin utviklet til sperring av tørrfisk

Innledende møter mellom FHF, tørrfiskbedrifter og leverandørindustri i løpet av 2023, viser at automatiseringsprosessen knyttet til sperring og hodetreing ikke er løst. Det er behov for flere arbeidsmøter med utvikleren og leverandørindustri i samarbeid med tørrfisknæringen for å ...
Prosjektnr: 901896
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Bestemmelse av restholdbarhet ved bruk av hyperspektral avbildning

​For øyeblikket er det ingen instrumentell metode for å screene sjømatprodukter og anslå hvor mye lengre produkter kan være egnet for salg (lagringstid). VIS/NIR-spektroskopi har nylig vist seg å være en lovende teknikk, som estimerer holdbarhet på en rask, ikke-destruktiv måte s ...
Prosjektnr: 901927
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Oppsamlingssystem for smeltevann fra ferskfisktransport oppdrettsfisk

Majoriteten av fersk fisk fraktes med lastebil i ekspandert polystyren (EPS)-kasser med avløpshull, kjølt med is. Utilstrekkelig kjøling av fisken før pakking/ising og/eller under transport fører til issmelting, og smeltevann får renne ut av lastebilene og ned på norske veier. Sm ...
Prosjektnr: 901897
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Identifisere og teste konsepter for automatisk fjerning av synlige nematoder i torskefilet (Kveis-Trim)

​Synlig kveis i filetprodukter blir ikke akseptert i markedet. Derfor må nematoder både oppdages og fjernes fra produkter før salg. Prosjektet er en oppfølging av et tidligere prosjekt, “Kommersiell kveisdeteksjon på hvitfisk” (FHF-901614), som brukte hyperspektral avbildning å d ...
Prosjektnr: 901900
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Energieffektiv vannfjerningsteknologi for fremstilling av fiskemel av høy kvalitet

Prosjektet tar opp mulighetene for en betydelig reduksjon av energibruk, og CO2-fotavtrykk, ved fremstilling av fiskemel. Prosjektet vil kunne fungere som modell for lignende industri globalt. Prosjektet vil ha hovedsaklig konsentrere oppmerksomheten om å teste og verifisere tørk ...
Prosjektnr: 901921
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Arbeidsmøte: Implementering og utnyttelse av utviklet kunnskap i bedriftene om restråstoff (VERDI)

​Restråstoff for ekstraksjon av marint kollagen har blitt en ettertraktet råvare. Tradisjonelt ekstraheres marint kollagen fra torskeskinn, i tillegg til andre hvitfiskskinn. For å øke verdien av restråstoff vurderer nå flere industriaktører å utvikle kollagenprodukter fra sine r ...
Prosjektnr: 901905
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen (PEIS)

Energieffektivisering handler om å oppnå et mer bærekraftig energibruk, og kan forstås på et teknisk plan som det å bruke mindre energi uten at det går på bekostning av brukens formål. Samtidig kan det sees i ulike perspektiver og nivåer. Det kan være å forbedre virkningsgraden t ...
Prosjektnr: 901884
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Torskemelke: Olje og proteinprosessering (TOPP)

Med økt matproduksjon oppstår større mengder uutnyttet biomasse. Regjeringen har i flere meldinger uttalt at det skal legges til rette for økt verdiskaping i sjømatnæringen. Et bidrag inn mot dette er utvikling innen sirkulær bioøkonomi og innføring av en mer bærekraftig produksj ...
Prosjektnr: 901847
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Ernæringsmessige effekter på laks og regnbueørret ved inntak av etylesterolje (SalmoE2)

Norsk pelagisk sektor er en viktig næring innen produksjon og foredling av marine oljer, inkludert produksjon av høykvalitets omega-3-konsentrater til humant konsum. I prosessen med å oppkonsentrere innholdet av omega-3-fettsyrene EPA og DHA, dannes sidestrømsproduktet etylester- ...
Prosjektnr: 901856
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Resirkulerbar kartongemballasje til frossen sjømat og konvensjonelle produkter (Refiba)

I 2022 eksporterte Norge ca. 820.000 tonn fryste produkter (torskefisk, pelagisk og reker) og ca. 120.000 tonn klippfisk og saltfisk. Denne sjømaten må beskyttes for å ivareta kvalitet og holdbarhet. Frossen sjømat og konvensjonelle produkter pakkes ofte i trefiberbasert emballas ...
keyboard_arrow_up