Til innholdet

Prosjektbasen
Prosjektnr: 901541
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Drift og videreutvikling av bærekraftportalen: Fase 2

Norge ønsker at havbruksnæringen skal vokse på en bærekraftig måte. Eksisterende reguleringer og før ...
Prosjektnr: 901526
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Grunnrenteskatt i havbruksnæringen: Kunnskapsgrunnlag

De siste årene har ​en diskusjon rundt beskatning av oppdrettsnæringen vokst frem. I både 2017 og 20 ...
Prosjektnr: 901391
Varighet: 2017 - 2020
Status: Pågår

Havbruksforvaltning 2030

Havbruksnæringen er og må være svært dynamisk. Ny teknologi, endringer i markedene, evolusjon av syk ...
Prosjektnr: 901338
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Regelverksforenkling havbruk: Innspillkonferanse

Prosjektet “Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen: Regelverksforenkling” (“Regelverk ...
Prosjektnr: 901335
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Kostnadsutvikling og forståelse av drivkrefter i norsk lakseoppdrett

Produksjonskostnadene i lakseoppdrett har økt betydelig de siste årene. Drivkreftene bak denne utvik ...
Prosjektnr: 901324
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett i 2016

Voksende behov for matproduksjon og konsekvensene dette har på miljøet har ført til økt oppmerk ...
Prosjektnr: 901261
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har rettet en forespørsel til SINTEF på bakgrunn ...
Prosjektnr: 901255
Varighet: 2016 - 2018
Status: Avsluttet

Bærekraftindikatorer i norsk havbruk

Det er både gjennom eksisterende reguleringer og føringer for utvikling av næringen forutsatt at hav ...
Prosjektnr: 901220
Varighet: 2016 - 2016
Status: Avsluttet

Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter

Nofima har utviklet ny metodikk for å studere lokale og regionale ringvirkninger fra oppdrettsnæring ...
Prosjektnr: 901217
Varighet: 2016 - 2016
Status: Avsluttet

Nasjonal betydning av sjømatnæringen – en verdiskapingsanalyse med tall fra 2014

SINTEF har siden 2004 gjennomført årlige analyser av fiskeri- og havbruksnæringens økonomiske og sys ...
keyboard_arrow_up