Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 290 treff

Vi fant 27 artikler

Hva er beste praksis for bruk av rensefisk?

FHF har nå lyst ut midler til å samle, systematisere og sammenstille vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap for bruk av rensefisk
Fagfelt: Havbruk

Klima for havbruk?

Konferansen HAVBRUK2020 har fått tittel "Klima for havbruk?" hvor viktige spørsmål rundt klima, bærekraft og havbruk skal belyses og diskuteres i tre hele dager.
Fagfelt: Havbruk

Utvikling av ny metodikk for bunnundersøkelser under anlegg

Ny DNA analyse kan effektivisere MOM-C undersøkelser på sikt
Fagfelt: Havbruk

Utlysning: Ressursregnskap for fôrråvarer til laks og regnbueørret 2020

FHF lyser ut midler til å utarbeide en oppdatert evaluering av ressursutnyttelsen av fôrråvarer i norsk lakse- og regnbueørretproduksjon med data fra 2020.
Fagfelt: Havbruk

Nytt år betyr ny handlingsplan

Hvilke forskningsprosjekter skal prioriteres i 2020? Det kan du lese i vår rykende ferske handlingsplan. Nytt av året er at vi har et nytt prioritert delområde på HMS

Utvikler treningssimulator for ringnot

Næringa skal utvikle en treningssimulator for ringnot, hvor båtfører og mannskap kan trene på både rutiner og nødssituasjoner.
Fagfelt: Villfisk

Utlysning: Utvikling av morgendagens fiskeredskaper - torsk og skalldyr

FHF lyser ut inntil 8.000.000 NOK for å utvikle fremtidens fangstteknologi innen torskesektoren og skalldyr. Utlysningen omfatter ikke trål, snurrevad og garn.
Fagfelt: Hvitfisk

Har utviklet kvalitetsstandard for sjøfrossen filet

Den nye kvalitetsstandarden «Norwegian Frozen at Sea» skal synliggjøre kvaliteten til fileter som er produsert på havet.
Fagfelt: Hvitfisk

Ny bærekraftig teknologi for tørking av klippfisk

Et FHF-prosjekt har vurdert ulike systemer for CO2-tørking av klippfisk. Det skal gjøre det enklere for næringen å bytte ut de tradisjonelle kuldemediene.
Fagfelt: Hvitfisk

Velg utsettstidspunkt av rensefisk med omhu

Forhold på lokaliteten, eksempelvis sterk strøm spesielt i kombinasjon med høye temperaturer, spyling av nøter eller avlusning viser seg å være mer avgjørende for fiskehelsen etter utsett enn stresset rensefisken opplever under transport.
Fagfelt: Havbruk
keyboard_arrow_up