Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 140 treff

Vi fant 42 artikler

Næringen ønsker teknologi for bedre individkontroll i havbruk

God ressurskontroll i havbruk betyr nøyaktig kontroll på individnivå. På grunn av manglende søknader i forrige utlysning lyser nå FHF på nytt ut inntil 4 millioner kroner i samarbeid med Fiskeridirektoratet for å sikre at den blir god nok.
Fagfelt: Havbruk

Utvikler beslutningsstøtteverktøy for mer effektivt fiske etter sild og makrell

Riktig plassering av båten i forhold til strøm og fiskestim før nota slippes er viktig for å oppnå et hal med ønsket mengde og sammensetting av fisk.
Fagfelt: Fiskeri

Teknologi for bedre individkontroll i havbruk

God ressurskontroll i havbruk betyr nøyaktig kontroll på individnivå. Nå utlyser FHF midler i samarbeid med Fiskeridirektoratet for å sikre at den blir god nok.

Veien mot full ressursutnyttelse i sjømatnæringen

Hvordan jobber sjømatnæringen med sirkulærøkonomiske problemstillinger? Onsdag 26. mai arrangerer FHF, i samarbeid med Forskningsrådet og NCE Aquaculture, et webinar i forbindelse med Blå uke som omhandler dette tema

Tiltak for å redusere plastutslipp fra sjømatnæringen

Tre nye prosjekter skal nå dokumentere alternativer til plast og nye måter å forhindre plastutslipp til omgivelsene fra sjømatnæringen.

Lokalt samarbeid kan løse en av oppdrettsnæringens store utfordringer

Med bærekraft som drivkraft satses det på innovasjon til havs i Ofoten. Nor Maritime Service AS (NORMS) skal sammen med utviklingsselskapet Probotic AS og Ballangen Sjøfarm AS utvikle teknologi for automatisert overvåkning og inspeksjon av not.
Fagfelt: Havbruk

Foreslår at næringen samler seg om et Biosikkerhetsråd

Et nylig avsluttet prosjekt foreslår en rekke konkrete tiltak som kan iverksettes umiddelbart, og som vil kunne medføre en ny standard for biosikkerhet i norsk lakseproduksjon.
Fagfelt: Havbruk

Ny produksjonslinje om bord i kystfiskeflåten gir bedre kvalitet og stor merverdi

Et nylig avsluttet prosjekt har vist at det er mulig å oppnå ferskt råstoff med super kvalitet som gir en gjennomsnittlig merpris på 40 %.
Fagfelt: Fiskeri

Nyheter fra Bærekraftportalen

Bærekraftsportalen er oppdatert - ny temaside og flere forbedringer er gjort
Fagfelt: Havbruk

Mindre bifangst av niser ved bruk av akustikk

Pingere har vist seg å redusere bifangst av sjøpattedyr med mellom 70-100 % i kystfisket av torsk og breiflabb.
Fagfelt: Hvitfisk
keyboard_arrow_up