Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 431 treff

Vi fant 68 artikler

Kvalitet på hvitfisk

Kvaliteten på fisken har mye å si for det økonomiske potensialet i hvitfisknæringen. FHF har igangsatt flere prosjekter for å bidra til en biologisk og økonomisk bærekraftig utvikling. Hvis du vil lære mer om disse temaene ønsker vi deg velkommen til Hvitfiskseminaret, 3. november i Tromsø. Den første bolken vil ha fokus på kvalitet på hvitfisk.
Fagfelt: Hvitfisk

Havbruk 2022 - Programmet er klart og påmelding er åpen!

"Havbruk2022" er årets viktigste arena for FoU-innsatsen i norsk havbruksnæring. Nå er programmet for plenum og delsesjoner klar. Det er på tide å melde seg på. Håper vi sees i Bergen, 19.-21 oktober!
Fagfelt: Havbruk

Havbruk 2022 – merverdi gjennom erfaringsutveksling i havbruksforskning

På hvilket grunnlag tas en beslutning? Hva kjennetegner en bærekraftig råvare? Hvor mye forskningsbasert, biologisk kunnskap ligger til grunn for utvikling av nye teknologier, og mangler det kunnskap om biologi før de tas i bruk?
Fagfelt: Havbruk

HoloFish: tarmhelse og fôrkonvertering hos oppdrettslaks.

Laksenæringen har en nøkkelposisjon for å bidra til en grønn omstilling mot økonomisk og miljømessig bærekraftig matproduksjon. Likevel, som med mange typer oppdrettsdyr, står oppdrettsnæringen overfor utfordringer som sykdomsutbrudd, ineffektiv fôrkonvertering og tap på grunn av uforutsigbar variasjon i fiskestørrelse ved slakt. HoloFish-prosjektet har for første gang utviklet og brukt denne såkalte hologenomiske tilnærmingen for å bedre forstå og forbedre fôrkonvertering i en kommersiell kohort av oppdrettslaks.
Fagfelt: Havbruk

Renate Johansen ny fagsjef innen Havbruk og Miljø i FHF

FHF har sikret svært god kompetanse for videre utvikling av havbruksnæringen
Fagfelt: Havbruk

Ti år med marint restråstoff

Mens samlet mengde sjømat produsert og fisket har økt med nesten 20 % det siste tiåret, har utnyttelsesgraden av restråstoffet økt fra 72 % til 83 %.

Øyvind Hilmarsen ny fagsjef på havbruk

FHF har ansatt Øyvind Hilmarsen som ny fagsjef på havbruksområdet.

Morgendagens Reketeine

Det er en målsetting at den norske fiskeflåten er verdensledende innen miljøvennlig, bærekraftig og lønnsomt fiskeri.
Fagfelt: Hvitfisk

Effektiv og miljøvennlig kongekrabbeteine

Hovedmålet til dette prosjektet har vært å utvikle størrelsesselektive teiner med effektiv utsortering av undermålskrabber på fiskedypet.
Fagfelt: Hvitfisk

Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig emballering

Emballasje er en viktig del av arbeidet i fiskeri- og havbruksnæringen. En god emballasje skal ta vare på sjømaten og lette hverdagen for de som jobber i næringen. Å gjenvinne materialet etter bruk kan redusere klimaavtrykket og bidra til en sirkulær økonomi.
keyboard_arrow_up