Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 287 treff

Vi fant 249 prosjekter

Prosjektnr: 901055
Varighet: 2014 - 2016
Status: Avsluttet

Havbruksnæringens fotavtrykk: Lakseoppdrett, effektiv matproduksjon i tre dimensjoner

Det foreligger allerede en rekke rapporter og artikler som beskriver havbruksnæringen som matprodusent, effektivitet og miljømessige fotavtrykk. Kunnskapen er imidlertid ikke enhetlig sammenstilt, og er ofte vanskelig tilgjengelig. For å utnytte denne kunnskapen bedre er det beho ...
Prosjektnr: 900590
Varighet: 2011 - 2013
Status: Avsluttet

Sustainable disease control strategies in salmon farming: Decision support integrating economic, environmental and social dimensions (SALMODIS)

Background Fish diseases present short- and long-teen challenges to the sustainability of the aquaculture industry and the community as a whole. Disease outbreaks caused dramatic declines in salmon production with large consequences for communities in the Faroe Islands (2000–2001 ...
Prosjektnr: 901334
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Seafood LCI database: A key to achieve more sustainable seafood production

BackgroundThere is a great need to lower the environmental impact of fisheries and aquacultural production systems. Environmental legislation, labels, investors, supplier policies and consumers are shifting towards a more holistic view where the whole life cycle and all types of ...
Prosjektnr: 901577
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Norwegian Responsible Fisheries Management – utvikling av norsk standard for bærekraftig fiskeri

I dag er det en erkjennelse at for å oppnå markedsadgang til våre viktigste markeder for sjømat er sertifisering av bærekraftige fiskerier nødvendig. Marine Stewardship Council (MSC) er i dag den dominerende og nærmest enerådende tilbyder av tredjepartssertifisering, med de forde ...
Prosjektnr: 131301
Varighet: 2004 - 2004
Status: Avsluttet

Konferanse under arrangementet “Sjømat for alle 2004”

​Sjømat for alle skal bli et utstillingsvindu for norsk sjømat. Arrangement er todelt og består av konferanse og folkelige arrangementer. Konferansen gjennomføres 2. til 3. september 2004 i Bergen under temaet: ”Innovasjon krever marked”. Bærekraft, forvaltning og verdiskapni ...
Prosjektnr: 900898
Varighet: 2013 - 2013
Status: Avsluttet

Betydning av lakselus fra oppdrettslaks for populasjoner av villaks: Forprosjekt

Lakseoppdrett sin bærekraft blir i stor grad vurdert ut fra mulig påvirkning av lakselus på villaks. Det er gjennomført et stort antall prosjektet, meta-analyser av resultater av utsettingsforsøk med lakselusbeskyttet villsmolt, arbeidet med metodikk for sporing av lakselusl ...
Prosjektnr: 901573
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer for fiskeriene

Myndighetene må balansere ulike hensyn når de utformer fangstreguleringer og institusjonelle rammer for fiskeriene. I norsk fiskeriforvaltning har den miljømessige dimensjonen blitt høyt prioritert gjennom strenge adgangsbegrensninger og totalkvoter. Den økonomiske dimensjonen er ...
Prosjektnr: 901266
Varighet: 2016 - 2018
Status: Avsluttet

Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land

Dette prosjektet vil analysere effekter av strukturutviklingen i villfangstnæringen. I prosjektet vil hele verdikjeden analyseres. Oppmerksomheten vil særlig rettes mot effekter av offentlige virkemiddel som har som ambisjon å påvirke strukturutviklingen.Norsk fiskerinæring gjenn ...
Prosjektnr: 900056
Varighet: 2008 - 2012
Status: Avsluttet

Handel med oppdrettsfisk - hva er suksesskriteriene? Hovedprosjekt

Norge er et av de fremste land i verden med hensyn til produksjon av oppdrettsfisk. For Norge utgjør fortsatt laks og ørret størstedelen av produksjonen, men oppdrett av marine arter som torsk, kveite og andre har en positiv utvikling. I sin strategi for en konkurransedyktig nors ...
Prosjektnr: 900902
Varighet: 2014 - 2016
Status: Avsluttet

Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen: Regelverksforenkling

Gode rammebetingelser er avgjørende for havbruksnæringens videre utvikling. Forskning og utvikling (FoU) som fokuserer på konsekvenser for havbruksnæringen ved innføring av regelverk/lover/forskrifter og reguleringsordninger, samt dokumentasjon av hvordan regelverket blir håndhev ...
keyboard_arrow_up