Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 262 treff

Vi fant 247 prosjekter

Prosjektnr: 901518
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Rent hav – plast: Marin plast fra norsk sjømatnæring – Kartlegging, kvantifisering og handling (HAVPLAST)

Det er stor usikkerhet knyttet til mengder avfall som kommer ut i det marine miljø. Det finnes studi ...
Prosjektnr: 901517
Varighet: 2018 - 2019
Status: Ferdig faglig og økonomisk

Konsekvenser ved langvarig lukking av det russiske markedet for sild

FHF har med utgangspunkt i henvendelser fra fiskerinæringen uttrykt et behov for snarlig å få utrede ...
Prosjektnr: 901514
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Effekter av behandling mot lakselus, amøbegjellesykdom (AGD), og notrengjøring på gjellehelse hos laks i oppdrett

Dårlig gjellehelse er et av hovedproblemene i marint lakseoppdrett i Sør-Norge. Årsakene er svært sa ...
Prosjektnr: 901495
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Fangstkontroll i kolmuletrål: Forstudie

Sprenging av kolmulesekker fører til økonomisk tap for rederi, tapte fangster og utilsiktet dødeligh ...
Prosjektnr: 901488
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Kaldt vann som avlusingsmiddel? Effekt på lakselus og laksens velferd og dødelighet

Det er behov for å etablerer flere avlusingsmetoder for oppdrettslaks. Kaldt vann er en kandidat som ...
Prosjektnr: 901486
Varighet: 2018 - 2018
Status: Pågår

Utvikling og tilpasning av teknologi for skinning av stor sildefilet

For norsk vårgytende sild (NVG) er 2004-årsklassen stor. Da den kom inn i fisket, resulterte det i b ...
Prosjektnr: 901473
Varighet: 2019 - 2023
Status: Pågår

Impact of salmon farming on Atlantic cod stock (Salcod)

Mer enn 1000 oppdrettsanlegg for laks er i drift langs Norskekysten. De overlapper ofte med viktige ...
Prosjektnr: 901461
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Strategi lakselus 2017: Vaksine mot lakselus – laboratorietest

Den globale produksjonen av atlantisk laks (Salmo salar L.) nådde 2,07 millioner tonn i 2014, men la ...
Prosjektnr: 901460
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Strategi lakselus 2017: Potensiell bruk av lysteknologi til sterilisering av lakselusegg i merder

Prosjektet vil danne vitenskapelig basis for fremtidig bruk av lysteknologi for å sterilisere laksel ...
Prosjektnr: 901442
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Analyse av landbasert oppdrett av laks: Produksjon, økonomi og risiko

Det er stor interesse for nye teknologier og driftsløsninger med lukkede og landbaserte anlegg. For ...
keyboard_arrow_up