Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 413 treff

Prosjektnr: 901605
Varighet: 2020 - 2022
Status: Ferdig faglig

Restråstoffanalyser 2020–2022: Tilgjengelighet og anvendelse av marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring

​Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det aller meste blir bragt til land  og tatt hånd om på en god måte. Restråstoff bidrar allerede til en betydelig verdiskaping i næringen, men potensialet for økt utnyttelsesgra ...
Prosjektnr: 901773
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang sikt (2050)

​Det er behov for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang (2050) sikt. Fiskeri tilhører ikke-kvotepliktig sektor. Gjennom avtalen med EU forplikter Norge seg til å kutte klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor med 40 % m ...
Prosjektnr: 901657
Varighet: 2020 - 2024
Status: Pågår

Ernæringsbehov hos kveite

​I skyggen av lakseoppdrett, et par runder med torskeoppdrett og i det siste rensefiskoppdrett, har oppdrett av kveite utviklet seg til en næring som nå eksporterer fisk til både europeiske og amerikanske markeder. Det største hinderet for bedre inntjening for dagens matfiskprodu ...
Prosjektnr: 901786
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Klinisk effekt på tørr hud og eksem ved bruk av olje rik på ketolinsyre (CetoSkin)

Atopisk eksem er en utbredt hudsykdom basert på en defekt i hudbarrieren og resulterende tørr hud. Atopisk eksem kan gi sår og infeksjoner i huden, og påvirker i mange tilfeller livskvaliteten hos dem som er utsatt for hudsykdommen. I dag er det hovedsakelig kortisonpreparater so ...
Prosjektnr: 901635
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Nye metoder for bedre holdbarhet og miljøvennlig transport av lakseprodukter.

​Norsk laks er en suksess innen internasjonal sjømatnæring, og blir distribuert over store deler av verden. Avstanden og betalingsviljen til deler av markedet er så stor at det er tatt i bruk fly for å kunne tilby fersk laks av god kvalitet til de fjerneste markedene. I 2019 ble ...
Prosjektnr: 901630
Varighet: 2020 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av teknologi for automatisk singulering av makrellfilet i gjennom produksjonslinjen

​Opprinnelig bakgrunn for prosjektetFHF sin satsning “Pelagisk løft – Økt verdiskaping av makrell” omhandler bl.a. etablering av en effektiv og bærekraftig produksjon av makrellfilet for eksport til Japan og Korea. For at norsk produksjon av makrellfilet skal kunne konkurrer ...


For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up