Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 431 treff

Prosjektnr: 901767
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Kartlegging av helsemessige effekter hos hund ved inntak av sildemel fra restråstoff

Forekomsten av overvekt og fedme hos kjæledyr er økende, og følger dermed den ugunstige tendensen som observeres i mennesker. Beregninger viser at 20–59 % av voksne hunder har overvekt eller fedme. Bruk av et ernæringsmessig optimalt kvalitetsfôr basert på råvarer med høy biologi ...
Prosjektnr: 901786
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Klinisk effekt på tørr hud og eksem ved bruk av olje rik på ketolinsyre (CetoSkin)

Atopisk eksem er en utbredt hudsykdom basert på en defekt i hudbarrieren og resulterende tørr hud. Atopisk eksem kan gi sår og infeksjoner i huden, og påvirker i mange tilfeller livskvaliteten hos dem som er utsatt for hudsykdommen. I dag er det hovedsakelig kortisonpreparater so ...
Prosjektnr: 901795
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Akustisk estimering av fiskestørrelse før fangst under kommersielt fiske etter pelagiske arter fiske ved bruk av bredbåndsekkolodd

​Størrelsen på fisken i fangsten er viktig informasjon for fiskerne. Den påvirker vanligvis salgsprisen, og i tillegg er det i mange fiskerier regler for tillatt minstestørrelse. Hovedsakelig blir fiskestørrelsen identifisert i en sen fase av fangsten ofte først når fisken blir p ...
Prosjektnr: 901762
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av teknologi for forbrukerpakket makrellfilet

​Hensikten med prosjektet er å bidra til bærekraftig videreforedling av atlantisk makrell i Norge for en helårlig produksjon av forbrukerpakkede varmebehandlede produkter, basert på både ferskt og tint råstoff. Dette skal gjøres ved å løse konkrete teknologiske og produksjonsmess ...
Prosjektnr: 901785
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Fra føre-var-prinsippet til en kunnskapsbasert forvaltning av sårbar natur nær matfiskanlegg (VDWS Transition)

​Korallrev, korallskog og svampehager er habitat i norske havområder og fjorder med en viktig økologisk funksjon, de fungerer som levested for hundretalls andre arter og har en sentral rolle i karbonsyklusen på bunn. De er vurdert som sårbare, truet og minkende av både norske ...
Prosjektnr: 901783
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Fjerning av begroing på nøter med kontinuerlig børsting versus spyling: Sammenligning av effektivitet, fiskehelse, miljø og kostnader (No-Gro)

Begroing av nøter er en kontinuerlig utfordring for alle typer marin akvakultur og påvirker både fiskehelse og velferd, daglig operasjon og økonomi. Håndtering av begroing har hittil vært basert på bruk av kjemikalier og reaktiv rensing av nota. De mest brukte metodene, henholdsv ...
Prosjektnr: 901802
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Analysemetoder for bestemmelse av fysiokjemiske egenskaper i tint/ fersk reke

Norsk rekeindustri bruker om lag 25.000 tonn fryste rå reker (Pandalus borealis) per år som råstoff til produksjonen av kokte pillede reker. Rekene fiskes av havgående trålere og fryses i blokk på ca 20 kg ombord i trålerne. Fangstene er typisk 400–600 tonn per tur. Ved prod ...
Prosjektnr: 901805
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Utarbeidelse av en ny og oppdatert håndbok for fangstbasert akvakultur (FBA) for snø- og kongekrabbe

Fangstbasert akvakultur har blitt mer og mer aktuelt for både hvitfisk og ikke minst skalldyr. Kommersiell fangst og levendelagring av både snø- og kongekrabbe er to relativt nye næringer, med et stort behov for å få tilført kunnskap. I dag finnes det erfaringsbasert kunnskap som ...


For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up