Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 482 treff

Prosjektnr: 343114
Varighet: 2006 - 2007
Status: Avsluttet

LMV – Levende mellomlagring Vesterålen

​Det er bred enighet i næringen om å arbeide for å utvikle fangstbasert akvakultur (også kalt fiske for levende lagring) som en bærekraftig og lønnsom driftsform. Regjeringens felles plattform (“Soria Moria-erklæringen”) og Stortingsmelding nr. 19 (2004–2005) om Marin næringsutvi ...
Prosjektnr: 332022
Varighet: 2002 - 2006
Status: Avsluttet

Bærekraftig fartøyteknologi og flåtestruktur

Prosjektnr: 331094
Varighet: 2007 - 2007
Status: Ferdig faglig

Forprosjekt for program for NOx-reduserende tiltak

Med stigende oljepriser og innføring av miljøavgifter er energibruk, -omsetning og gassutslipp osv. blitt stadig viktigere for økonomisk og bærekraftig drift av fiskefartøy. Fiskarlaget og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har stått for finansiering av flere energi- og ...
Prosjektnr: 901199
Varighet: 2016 - 2019
Status: Avsluttet

Kartlegging av oksidasjon i makrellfilet under fryselagring

I 2014 ble det landet omlag 350 000 tonn makrell i Norge. Makrellen blir rundfrossen og omsatt i eksportmarkedet, kun 4–5 % blir videreforedlet til filet i Norge. FHF har sammen med næringen og det øvrige virkemiddelapparatet sett betydningen og viktigheten av å utvikle foredling ...
Prosjektnr: 901193
Varighet: 2015 - 2016
Status: Avsluttet

Status hyse – utfordringer og muligheter i fiskeri og foredling med fokus på kvalitet: Forprosjekt

Hysebestanden i norsk økonomisk sone synes å være god, og Norge er en sentral aktør i Europa med en stor del av volumene som produseres og selges. Det er kjent at hyse ikke alltid er egnet til filétproduksjon og i perioder ikke tilgjengelig ved kysten hele året. Blant annet er de ...
Prosjektnr: 901111
Varighet: 2015 - 2018
Status: Avsluttet

Ensretting av pelagisk fisk til innfrysing

Under industriell pakking av pelagisk fisk, slippes i dag fisken fra en beholder ned i en kasse. Fiskens retning er tilfeldig og mange fisker blir liggende med stor krumning. De siste årene har gamle vekter fra Optimar blitt byttet ut med Speedbatcher, som er raskere og mer nøyak ...
Prosjektnr: 901074
Varighet: 2015 - 2016
Status: Avsluttet

Implementering av forskningsresultater om tørkingsprosessen i klippfisknæringen

I regi av FHF har det i flere år vært gjennomført en rekke forskningsprosjekter innen energieffektivisering og optimalisering av klippfiskindustrien. Spesielt i prosjektet “Rasjonell klippfiskproduksjon” (FHF-900662), som avsluttes i 2014, har det kommet frem en rekke viktige ind ...
Prosjektnr: 901033
Varighet: 2014 - 2015
Status: Avsluttet

Hurtigmetoder for bestemmelser av enzymaktivitet og modningsgrad i jomfrusild (pelagisk)

FHF-prosjektene vedrørende alternativ matjes-produksjon, har gitt beskrivelser av industrielle prosesser for produkter som var vakt betydelig interesse blant annet hos industrikunder i Tyskland og Ukraina. Ytterligere markedstilpasningsaktiviteter er på gang, og det planlegges re ...
Prosjektnr: 900973
Varighet: 2014 - 2014
Status: Avsluttet

Emballering av pelagisk fisk: Markedsstudie for fremtidig emballasje

Norsk pelagisk industri eksporterer nesten en million tonn fisk i året. Konkurransen om å levere til lavest mulig pris er hard og marginene små.Den største differansen mellom produsentene i dag ligger i hvorvidt fisken platefryses eller luftfryses. Her skiller Norge seg ut med me ...
Prosjektnr: 900925
Varighet: 2013 - 2014
Status: Avsluttet

Fangstbehandling av råstoff til klippfiskindustrien

Prosjektet er en er en videreføring av det tidligere prosjektet “Optimal fangstbehandling av råstoff til klippfiskindustrien” (FHF-900510), der en testet ut et nytt isslurry-system i utblødningstanker og buffertanker om bord i linefartøyet M/S Loran. Her kartla en om optimal ...


For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up