Til innholdet

Alvorlige ulykker i kystfiskeflåten – årsaker og tiltak

FHF lyser ut inntil 4,0 mill. NOK for gjennomføring av et forskningsprosjekt for å kartlegge risikofylte hendelser og tilhørende årsaker i kystfiskeflåten samt foreslå tekniske og organisatoriske tiltak.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Stortinget har vedtatt en visjon om at ingen fiskere skal omkomme på havet i fremtida.

Fokuset for myndighetene og næringsaktører har vært risikovurderinger, sikkerhetsstyring og forebyggende tiltak om bord på fartøyene. Til tross for dette, har antall personulykker registrert av Sjøfartsdirektoratet økt siden 2011.

Det er behov for å studere hvordan kunnskap om ulykker og arbeidsmiljøutfordringer kan omsettes til målrettede tiltak, hvordan rammebetingelser påvirker organiseringen av fiskeriene og risikoen, hvordan sannsynligheten for og konsekvenser av akutte ulykker kan reduseres samt redusere forekomst av belastningsskader.

Hovedmålsetting med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om ulykker og arbeidsmiljøutfordringer samt å foreslå konkrete og målrettede tiltak, tekniske og organisatoriske, for å redusere risiko i kystfiskeflåten.

keyboard_arrow_up