Til innholdet

Analysemetoder for bestemmelse av fysiokjemiske egenskaper i tint/ fersk reke

FHF lyser ut inntil 4.000.000 NOK for å utvikle analysemetoder for bestemmelse av fysiokjemiske egenskaper i tint/ ferske reker, som verktøy for å evaluere hvilke fangstbetingelser og råstoffbehandling som gir størst utbytte og produksjonsvolum.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Norsk rekeindustri bruker ca. 25.000 tonn med fryste rå reker med skall (P. borealis) pr. år som råstoff til produksjonen av kokte pillede reker.
Ved produksjon observerer industrien at det er ulike kvalitetsegenskaper ved råstoffet som bringes på land. Noen båter gir nesten konsekvent bedre produksjon (målt i utbytte og produksjon pr time), mens andre båter gir dårligere resultat.

Enten det er egenskaper ved råstoffet som skyldes behandling av rekene ombord i trålerne, fangstområde, tid på året for fangst av rekene eller egenskaper ved rekene som endres ved fryselagring, så er en ikke i stand på en god måte å si noe mer om hva som faktisk skjer. Med gode verktøy for å bestemme de fysiokjemiske egenskapene ved rekene før produksjon så kunne en, på bakgrunn av empiriske data, lettere tilpasset den videre produksjon av rekene (f.eks. tining, modning, koking) for å få jevnere utbytte og produksjon pr. time.

Målsetting med prosjektet er å utvikle analysemetoder for bestemmelse av fysiokjemiske egenskaper i reker (råstoff), som verktøy for å evaluere hvilke fangstbetingelser og råstoffbehandling som gir størst utbytte og produksjonsvolum.

Prosjektet skal ha flere delmål:

  • Bestemme hvilke fysiokjemiske egenskaper ved fersk og tint reke som kan kartlegges ved hjelp av ulike teknologier/ metoder som f.eks. NMR og / eller NIR.
  • Modifisere/ tilpasse tilgjengelig teknologi/ metoder.
  • Teste og dokumentere valgt teknologi.

 

Det tas sikte på å etablere ett prosjekt fra utlysningen.

keyboard_arrow_up