Til innholdet

Automatisert merking av rund tørrfisk (TFL-IGP) til det italienske markedet

FHF lyser ut inntil 600 000 NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Bakgrunn

Tørrfisk fra Lofoten (TFL) arbeider med å implementere det beskyttede geografiske merket «Tørrfisk fra Lofoten» (TFL-IGP) i det italienske markedet. Autentisiteten til de TFL-IGP sertifiserte produktene ute i markedet blir i dag bekreftet gjennom merking på emballasjen og gjennom salgsdokumenter. Det oppleves at veien fra produsent til siste ledd i distribusjonen kan være ganske lang og at opprinnelses budskapet forsvinner gjennom verdikjeden hvis en ikke har et merke som følger produktet. For å øke kunnskapen og tryggheten til merket, og for å øke sporbarheten til produktet ønskes det at tørrfisken merkes på individnivå.

Individmerking av tørrfisk er per nå en manuell operasjon. Det er potensiale for å automatisere prosessen enten ved å utvikle ny teknologi eller ved tilpassing av eksisterende maskin. Dette vil kunne føre til økt verdiskaping for tørrfisknæringen, da automatisering og rasjonalisering er viktig for å bidra til lønnsom produksjon av sjømat i Norge. Utvikling av en maskin for automatisert individmerking kan bidra til at næringen kan levere produkter med et garantert kontrollsystem iht. markedskravet, gi økt sporing med «block chain» og forbedret HMS-situasjon.

Målsetting /Problemstilling

Å utvikle teknologi for automatisert merking av «Tørrfisk fra Lofoten, TFL-IGP» til det italienske markedet.

Delmål

-Kartlegge hvilket merke som er optimalt for bruken  ut ifra den behandlingen tørrfisken får i markedet slik at sporbarheten opprettholdes.

-Utvikle teknologi for merking av tørrfisk på individ nivå.

-Dokumentere kost-nytte analyse ved å implementere TFL-IGP merkingen i markedet.

keyboard_arrow_up