Til innholdet

Automatisert merking av rund tørrfisk (TFL-IGP) til det italienske markedet

FHF lyser ut inntil 600 000 NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Bakgrunn

Tørrfisk fra Lofoten (TFL) arbeider med å implementere det beskyttede geografiske merket «Tørrfisk fra Lofoten» (TFL-IGP) i det italienske markedet. Autentisiteten til de TFL-IGP sertifiserte produktene ute i markedet blir i dag bekreftet gjennom merking på emballasjen og gjennom salgsdokumenter. Det oppleves at veien fra produsent til siste ledd i distribusjonen kan være ganske lang og at opprinnelses budskapet forsvinner gjennom verdikjeden hvis en ikke har et merke som følger produktet. For å øke kunnskapen og tryggheten til merket, og for å øke sporbarheten til produktet ønskes det at tørrfisken merkes på individnivå.

Individmerking av tørrfisk er per nå en manuell operasjon. Det er potensiale for å automatisere prosessen enten ved å utvikle ny teknologi eller ved tilpassing av eksisterende maskin. Dette vil kunne føre til økt verdiskaping for tørrfisknæringen, da automatisering og rasjonalisering er viktig for å bidra til lønnsom produksjon av sjømat i Norge. Utvikling av en maskin for automatisert individmerking kan bidra til at næringen kan levere produkter med et garantert kontrollsystem iht. markedskravet, gi økt sporing med «block chain» og forbedret HMS-situasjon.

Målsetting /Problemstilling

Å utvikle teknologi for automatisert merking av «Tørrfisk fra Lofoten, TFL-IGP» til det italienske markedet.

Delmål

-Kartlegge hvilket merke som er optimalt for bruken  ut ifra den behandlingen tørrfisken får i markedet slik at sporbarheten opprettholdes.

-Utvikle teknologi for merking av tørrfisk på individ nivå.

-Dokumentere kost-nytte analyse ved å implementere TFL-IGP merkingen i markedet.

keyboard_arrow_up