Til innholdet

Automatisk mating av produksjonsmaskiner i hvitfisknæringen

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for utvikling av teknologi for automatisk mating av produksjonsmaskiner i hvitfisknæringen.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

FHF har over flere år hatt fokus på å utvikle automatiserte løsninger for produksjon av hvitfisk. Det er pågående prosjekter som skal bidra til automatisk sløying, automatisk fjerning av ørebein før filetering, automatisk kvalitetskontroll av hel hvitfisk, automatisk påvisning av kveis i filet og automatisk av-emballering av frosne H/G blokker.    

Det planlegges nå et arbeid for å utvikle teknologi for automatisk mating ved ulike steg i produksjonsprosessene. Dette kan være ved hodekapping, grading, filetering, flekking, skinning, vannjet, IQF, osv.

Målsetningen er å tilpasse eller utvikle teknologi for automatisk mating av maskiner i en produksjonslinje for filet og/eller salt- og klippfisk.

keyboard_arrow_up