Til innholdet

Bærekraftig emballasje for pelagisk konsumindustri

FHF lyser ut inntil 4 mill. kr for å kartlegge muligheter og kvalitetsmessige implikasjoner ved reduksjon av plast i emballasje for rundfrosset pelagisk fisk til humant konsum.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

I dag emballeres all rundpakket pelagisk fisk i pappkartonger som består av en bunn og et lokk. I bunnen legges et stykke plast før en batch på 20 kg med fisk slippes ned i kassen.

En mer miljøvennlig emballasje for pelagisk fisk er, i likhet med andre sektorer i sjømatnæringen, viktig for miljø og bærekraft.

Utlysningen har som mål å forbedre miljøavtrykket og redusere plastforbruket av pelagisk emballasje uten at det reduserer kvaliteten av fisken og beskyttelse mot uttørking og oksidering

 

Målsetting er å kartlegge om det er mulig å forbedre miljøavtrykket og redusere plastforbruket i emballering av rundfrosset pelagisk fisk, uten vesentlige inngrep i eksisterende produksjonsteknologi.

 Det er fire delmål:

  • Kartlegge lagringsstabilitet, holdbarhet og mattrygghet av rundfrosset pelagisk fisk ved redusert størrelse på plastarket som benyttes til innlegg i standard 20 kg’s kartong.
  • Kartlegge hvor lite plastarket kan være uten å påvirke lagringsstabilitet, holdbarhet og matsikkerhet av rundfrosset pelagisk fisk i kassene.
  • Måle plastarkets effekt på oksidasjon av innhold over tid.
  • Kartlegge og vurdere alternative og mer miljøvennlige materialer til plastarket som er bærekraftig med hensyn til økonomi, klimapåvirkning og sosiale forhold (HMS).

Det tas sikte på å iverksette ett prosjekt fra utlysningen.

 

NB!
Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet.

keyboard_arrow_up