Til innholdet

Bedret kontroll med antall laks i oppdrett

FHF, i samarbeid og samfinansiert med Fiskeridirektoratet, lyser ut inntil 4 millioner kroner til et prosjekt med mål å bidra til bedret individkontroll i havbruksnæringen.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Både i næringen og i forvaltningen er det et uttrykt behov for bedre kontroll på antall laks i oppdrettsanlegg. Det eksisterer i dag teknologi som gir relativt god oversikt over størrelsesfordelingen på laks i en merd, men for å ha god oversikt over biomassen totalt må man også ha god kontroll på antall laks.

Det er behov for svært høy nøyaktighet, antall laks i en merd ofte er 200.000 og 1% avvik utgjør 2.000 fisk, hvilket er betydelig.
Avvik er også uheldig i forhold til fôringskontroll og forventet antall fisk til slakting.

Prosjektet skal ha som hovedmål å undersøke potensialet for nøyaktig kontroll med antall laks i oppdrett.

Det må dokumenteres hva som er mulig nøyaktighet med dagens tilgjengelige metoder for kontroll med antall laks under realistiske arbeidsforhold – fra vaksinering til ferdig slaktet laks.

Det skal kartlegges påvirkningsgraden til viktige feilkilder i tellenøyaktigheten, både under kontrollerte forhold og gjennom vanlige arbeidsoperasjoner.

Potensialet for økt nøyaktighet i nye teknologier sammenliknet med beste bruk av dagens teknologier skal evalueres.

 

 

keyboard_arrow_up