Til innholdet

Beslutningsstøtteplattform for pelagisk fiske i beitesesong

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK for utvikling av en beslutningsstøtteplattform for pelagisk fiske i beitesesong basert på økosystemer og fiskeridata innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Nye teknologiske løsninger gir muligheter for å dele og sette sammen data på nye og mer effektive måter. 
Fiskeflåten har fått verdifulle og nyttige verktøy gjennom utviklingsarbeidet som har skjedd innen datadeling, men det er fortsatt betydelig potensiale for økt verdi og nytte gjennom økt deling av data. 

Ved å sette sammen data direkte fra fiskeriet slik som hydroakustiske data fra sonar og ekkolodd, fangstloggbøker, fartøyposisjoner og drivstofforbruk, fra eksterne kilder slik som satellitter og værmelding, og korrelasjoner mellom konsentrasjoner av plankton, sild og makrell vil en kunne gi beslutningsgrunnlag for mer effektivt fiske i sanntid.

Målsetting med prosjektet er  å utvikle en beslutningsstøtteplattform for pelagisk fiske i beitesesong basert på økosystemer og fiskeridata  

Utvikle korrelasjonsmodeller for geografisk fordeling av NVG-sild og nordatlantisk makrell i beitesesongen skal utvikles.

Et sanntids overvåkings- og informasjonssystem for datadeling skal utvikles.

En pilot basert på korrelasjonsmodellene skal implementeres og driftes.

Dataene i FiskInfo skal integreres i beslutningsstøtteplattformen for å gi fiskerne et lettfattelig brukergrensesnitt.

Den forventes at nytteverdien av løsningen skal bidra til:

 • Bedre informasjonsgrunnlag for beslutninger om fisker
 • Økt interesse for sammenhenger mellom fangst og andre parametere
 • Mer effektiv bruk av ressurser

  NB!
  Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
  Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
  Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet.
keyboard_arrow_up