Til innholdet

Beste praksis for å unngå bakteriell nyresyke (BKD)

FHF lyser midler for å fremskaffe ny og utnytte eksisterende kunnskap om bakteriell nyresyke (BKD), samt utvikle beste praksis anbefalinger. Utlysningen har åpen økonomisk ramme.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det har vært en drastisk økning av antall påvisninger av bakteriell nyresyke (BKD) det siste året med påvisning på hele 14 anlegg i PO 4 og PO 6. 

BKD forårsakes av bakterien Renibacterium salmoninarum, en saktevoksende bakterie som kan vokse inne i laksens celler, noe som gjør at den i stor grad unngår laksens immunforsvar.

BKD er en global utfordring, og det finnes mye tilgjengelig litteratur på sykdommen. Det er derfor hensiktsmessig å gjennomføre en kunnskapssammenstilling for å samle aktuelle publikasjoner og erfaringer. Her er det viktig å se både til land som har god og dårlig kontroll med BKD. I tillegg er det viktig å raskest mulig få på plass den kunnskapen som skal til for å stoppe den pågående smittesituasjonen i Norge i dag. 
 

Målsettingen med utlysningen er å fremskaffe ny og utnytte eksisterende kunnskap om bakteriell nyresyke (BKD), og utvikle beste-praksis anbefalinger for effektive biosikkerhetstiltak som kan redusere risiko og omfang av BKD i laksenæringen.

Vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om BKD nasjonalt og globalt skal sammenstilles og ny kunnskap som er nødvendig for å stoppe smittespredning av BKD skal fremskaffes.

Utlysningen har en åpen økonomisk ramme og et detaljert budsjett vil derfor bli vektlagt.

FHF vurderer at det kan være aktuelt med både mindre og større prosjekter, og har følgelig ikke tatt stilling til hvor mange prosjekter som vil finansieres.

keyboard_arrow_up