Til innholdet

Bestemmelse av restholdbarhet på torsk

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle og teste en modell for bestemmelse av restholdbarhet for fersk filet/rund torsk basert på hyperspektral avbildning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Metoder for objektiv kvalitetsvurdering av hvitfisk er etterspurt av industrien.

Det er nå stor interesse for å utvikle kommersiell teknologi basert på hyperspektral avbildning for automatisk påvisning av restholdbarhet.
Det er imidlertid først nødvendig å gjennomføre et forskningsprosjekt for å validere at det er mulig å lage en felles modell for bestemmelse av restholdbarhet for råstoff med ulik håndtering og kjøling. 


Målsetting med prosjektet er å utvikle og teste en modell for bestemmelse av restholdbarhet for fersk filet/rund torsk basert på hyperspektral avbildning.

Det skal etableres en robust modell for å predikere restholdbarhet som tar høyde for ulik råstoffbehandling og lagringstemperatur før måling.

Det skal vurderes hvor i verdikjeden metoden kan gi høyest nytteverdi.


Det tas sikte på å etablere 1 prosjekt med bakgrunn i utlysningen, og varighet av prosjektet bør ikke overstige 1,5 år med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode, som må begrunnes.

Utlysningen gjelder fersk filet av torsk, og fersk rund eller sløyd hodekappet torsk.

keyboard_arrow_up