Til innholdet

Biologiske utfordringer i utvikling av nye produksjonsformer i sjø

FHF lyser ut inntil 30 millioner kroner for å løse biologiske kunnskapsutfordringer som begrenser utviklingen av forskjellige produksjonsformer for laksefisk.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

NB!
Det er gjort en presisering i utlysningen, fordi FHF vurderer at prosjektene bør ha en avgrenset varighet for å bli mest mulig relevante.
Presiseringen er:
Det tas sikte på å finansiere 2-4 prosjekter, med varighet inntil 2 år fra prosjektstart.

Vi har de siste årene sett en økende differensiering av produksjonsformer og produksjonsteknologi.

Større variasjon i aktørenes valg av produksjonsform og teknologi krever bevissthet om hva som kan karakteriseres som generiske kunnskapsbehov, uavhengig av produksjonsform, og hva som er mer spesifikke kunnskapsutfordringer relatert til den enkelte produksjonsteknologi eller -metode.

Målet med denne utlysningen er å avdekke og løse spesifikke kunnskapsutfordringer relatert til produksjonsmiljø og biologiske forutsetninger for videre teknologiutvikling og drift av forskjellige sjøbaserte produksjonsformer i Norge. Det tas sikte på å framskaffe kunnskap utover det som er kjent fra dagens vanlige produksjonsformer.

Målsetting er å fremskaffe kunnskap som legger grunnlag for å løse definerte kunnskapsutfordringer. Dette skal bidra til en mest mulig målrettet utvikling av den aktuelle produksjonsformen. 

Utlysningen er ikke begrenset til en enkelt problemstilling eller produksjonsform.

Det tas sikte på å finansiere 2-4 prosjekter innenfor avsatt økonomisk ramme.

 

keyboard_arrow_up