Til innholdet

Dyrevelferd og hygiene ved merking og levendelagring av kongekrabbe og snøkrabbe

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å dokumentere dyrevelferd og hygiene ved bruk av t-bar på levendelagret kongekrabbe og snøkrabbe.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

I forbindelse med FHFs strategiske satsing for bærekraftig ressurskontroll er det satt fokus på merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe.
Flere eksisterende teknologier fungerer ikke optimalt mens festeanordningen t-bar vurderes å være både enkel og effektiv å bruke på levendelagret kongekrabbe.

Mattilsynet krever mer kunnskap for å konkludere om festeanordningen t-bar kan brukes.
Det er derfor behov for å fremskaffe økt kunnskap om merkemetoden relatert til dyrevelferd og hygiene ved levendelagring av kongekrabbe.

Det er også potensialer ved eksport av levende snøkrabbe. Da kan individmerking bli et godt hjelpemiddel, og prosjektet skal derfor omfatte snøkrabbe.  


Målet med prosjektet er å dokumentere dyrevelferd og hygiene ved bruk av t-bar på levendelagret kongekrabbe og snøkrabbe.

Det skal fremskaffes kunnskap om hvordan merking med t-bar påvirker dyrevelferd, det skal dokumenteres hvordan små hull i skallet fra t-bar påvirker hygiene og mattrygghet og det skal utarbeides forslag til «beste praksis» ved bruk av t-bar for å ivareta akseptabel dyrevelferd.

keyboard_arrow_up