Til innholdet

EEG-dokumentasjon av ulike bedøvelsesmetoder på aktuelle oppdrettsarter / Documentation of different stunning techniques on all farmed fish species in Norway using EEG-methodology.

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til å gjennomføre EEG-målinger på bedøvelsesmetoder for relevante arter i norsk havbruksnæring. Up to 4 mill. NOK to verify aenesthetic methods through EEG methodology.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Mattilsynet krever at alle typer bedøvelse dokumenteres med EEG på artsnivå for å verifisere at metoden med sikkerhet er egnet til å gi bevissthetstap, jfr.: Veileder: Krav til god fiskevelferd ved slakterier for akvakulturdyr (juni 2022).

Oppgaven er vanskelig for hvert enkelt anlegg å få gjennomført.
Derfor lyser FHF ut et prosjekt for å få gjennomført EEG-dokumentasjon på kjente bedøvelsesmetoder som er i bruk ved norske slakterier av oppdrettsfisk.

Målsetting med prosjektet er å dokumentere og verifisere med bruk av EEG-målinger om ulike bedøvelsesmetoder gir bevissthetstap ved bruk på relevante fiskearter i oppdrett.

Utlysningen (både på norsk og engelsk) finnes til høyre.


English version:

It is mandatory in Norway to stun farmed fish before slaughter. The Food safety authorities now require documentation of all stunning techniques with EEG-methodology in all farmed fish species. Guide (only in norwegian language: "Krav til god fiskevelferd ved slakterier for akvakulturdyr (juni 2022)".


This requirement can be difficult for the individual company.

Therefore FHF now issus a call to get better documentation with EEG methodology on all stunning methods used in the industry today.

The aim of the project is to document and verify, through EEG methodology, the degree to which different stunning techniques cause loss of consciousness on relevant farmed fish species in Norway .

 

Complete call (Norwegian and English) is to be found to the right.

keyboard_arrow_up