Til innholdet

Effekt av rigor-status før innfrysing for råstoff av torsk og hyse

FHF lyser ut inntil 3.000.000 NOK for å dokumentere effekten av rigor-status før innfrysing for råstoff av torsk og hyse.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Mulighetene for å kunne fryse inn råstoff pre-rigor øker i tiden fremover med bakgrunn i nye rutiner med mindre hal og bedre håndtering om bord i fiskebåter.

Samtidig er effekten av rigor-status før innfrysing lite studert, og næringen etterspør kunnskap om hvordan rigor-status påvirker råstoff av torsk og hyse som fryses inn.  

Det er derfor behov for å dokumentere hvilken effekt rigor-status før innfrysing har for råstoff som fryses inn og fryselagres.

Målsetting med prosjektet er å dokumentere effekten av rigor-status før innfrysing for råstoff av torsk og hyse.

Prosjektet skal og kartlegge effekter av tre ulike rigor-stadier post-mortem før innfrysing; pre-rigor, i-rigor og post-rigor.

I tillegg skal effekten over tid gjennom forsøk med fryselagring dokumenteres, der viktige målepunkt vil være tinetap, påfølgende drypptap under kjølelagring, og kvalitetsegenskaper.

keyboard_arrow_up