Til innholdet

Effektiv, bærekraftig og lønnsom utnyttelse av stillehavslaks

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle ny kunnskap og løsninger for å bidra til effektiv, bærekraftig og lønnsom produksjon av stillehavslaks.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

NB! 
Fristen på denne utlysningen er utvidet til 26. april.
FHF har vurdert at potensielle prosjekter under denne utlysningen kan ha behov for involvering av flere parter og det bør gis tilstrekkelig tid tid det, for at prosjekter skal ha størst mulig næringsnytte.
 

 

Stillehavslaks kan være en stor ressurs dersom den fanges og produseres på best mulig måte.
Det er behov for å utvikle og forbedre flere prosesser i verdikjeden fra fangst til marked.
Det må utvikles kunnskap og praktiske løsninger som er tilpasset ulike lokaliteter, og som både sikrer dyrevelferd, kvalitet og oppfyller krav fra Mattilsynet.

Det er behov for å utvikle notfisket videre både ved å bygge flere og bedre nøter, samtidig som fangstmetoden forbedres og godkjennes av offentlige myndigheter.

Rogn fra stillehavslaks har potensielt meget høy verdi.
Det må utvikles kunnskap om beste praksis for behandling og oppbevaring av rogn for levering til industrien. 

Målsetting med prosjektet er å utvikle ny kunnskap og løsninger for å bidra til effektiv, bærekraftig og lønnsom utnyttelse av stillehavslaks.

Det skal utvikles kunnskap og praktiske løsninger for ulike fangstlokaliteter som kan godkjennes av Mattilsynet for slakting, kjøling og logistikkløsninger.

Det skal utvikles metoder som vil optimalisere notfiske i elvemunninger.

Det skal utarbeides beste praksis for behandling og produksjon av rogn.

NB!
Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet.

keyboard_arrow_up