Til innholdet

Epigenetiske effekter av stamfiskproduksjon

FHF lyser ut inntil 15 mill. kroner for å etablere kunnskap om epigenetiske effekter av stamfiskproduksjon.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Epigenetikk er vitenskapen om arvelige, reversible endringer i måten gener og proteiner blir uttrykt på, uten at det skjer endringer i selve DNA-koden. I epigenetikken studeres hvordan miljøfaktorer påvirker genuttrykket, altså hvordan miljøet påvirker hvilke gener som er aktive til enhver tid, og hvordan disse egenskapene kan nedarves og påvirke avkommets egenskaper.

Det er behov for bedre kunnskap om produksjonsbetingelser som angår stamfisk, og som trolig kan påvirke avkommets egenskaper. For eksempel må stamfisken på lik linje med matfisk håndteres i forbindelse med avlusing og andre driftsoperasjoner.
Dette er selvsagt en stressbelastning, men effektene av håndtering og forhøyet stress på rognkvalitet og epigenetikk er ikke kjent.

Målsetting med utlysningen er å etablere kunnskap om epigenetiske effekter av relevante produksjonsbetingelser under kommersiell stamfiskproduksjon av atlantisk laks, slik at man kan optimalisere disse.

Det tas sikte på finansiering av minst ett prosjekt innen en økonomisk ramme på inntil 15 millioner kroner.

keyboard_arrow_up