Til innholdet

Ernæringsbehov hos laksefisk – samspill mellom viktige næringsstoff

FHF lyser ut inntil 24 millioner kroner til nye forskningsprosjekter på ernæring som kan forbedre fiskehelse, tilvekst og produktiviteten i norsk laksefiskproduksjon.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling

Fôr og ernæring er en av de viktigste innsatsfaktorene i produksjon av laksefisk, fordi det påvirker både tilvekst, helse og velferd, produktkvalitet, økonomi, produktivitet og miljø. Som følge av dette har det alltid vært betydelig forskningsinnsats på dette området. Forskningen har tematisk sett endret seg over tid og tilpasset seg utviklingen innen råvaretilgang, ressursbruk, produksjonsregimer m.m., eller tilgang på ny kunnskap.  Det siste tiåret har FHF hatt en strategisk satsing for å styrke kunnskapen om laksens ernæringsbehov for fett og lipider, som følge av overgangen til fôrresepter dominert av vegetabilske ingredienser. Denne forskningen viser kompleksiteten i fiskens behov for næring og hvordan dette påvirkes av en rekke øvrige faktorer, både biologiske og miljømessige. Videre viser nyere forskning at ulike næringsstoff har gjensidig påvirkning på hverandre, og at nivå av ett næringsstoff kan påvirke opptak og omsetning av et annet. På tross av tilgjengelig kunnskap om ernæringsbehov for de viktigste næringsstoff isolert sett, har vi manglende forståelse av samspillseffekter mellom ulike næringsstoff. Målet med denne utlysningen er å tette dette kunnskapshullet slik at næringen kan forbedre fôrresepter for å styrke fiskehelse, tilvekst og produktivitet. Problemstillingen er forankret i FHFs prioritering om å fremskaffe kunnskap om hvordan sammensetning av fettsyrer, mineraler og andre næringsstoffer i fôret påvirker fiskens helse og robusthet i hele produksjonssyklusen.

Målsetting

Formålet med utlysningen er å fremskaffe ny kunnskap om hvordan viktige næringsstoff i fôr til laksefisk samspiller eller påvirker hverandre, som grunnlag for nye anbefalinger om ernæringsbehov og fôrsammensetning.

FHF tar sikte på finansiering av inntil tre prosjekter med en total ramme på inntil 24 mill. kroner.

Les hele utlysningsteksten for mer utfyllende informasjon

keyboard_arrow_up