Til innholdet

Ernæringsmessige effekter på laks og regnbueørret ved inntak av etylesterolje.

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å kartlegge ernæringsmessige effekter på laks og regnbueørret ved inntak av etylesterolje.

Norsk pelagisk sektor er en stor næring innen produksjon og foredling av marine oljer. Det største produktet, målt i volum og verdi, er råolje. Den benyttes i hovedsak som en viktig del av fôret til oppdrettet laks og regnbueørret.

Norge er også en stor produsent av høykvalitets omega-3 konsentrater til hovedsakelig humant konsum.
I prosessene med å oppkonsentrere innholdet av EPA/DHA oppstår etylester-olje.

Det finnes ulike anvendelser for etylester-olje og det er viktig for næringen å kunne utnytte slik olje på en best mulig måte og med minst mulig transport og CO2 avtrykk.

Det foreligger relativt lite tilgjengelig kunnskap om bruk av etylester-olje som ingrediens i fôr til laks og regnbueørret og hvilken betydning det kan ha for fisken. 

Målsetting med prosjektet er å  dokumentere med fôringsforsøk ernæringsmessige effekter hos laks og regnbueørret ved inntak av etylester-olje.

Det skal gjennomføres en litteraturstudie for å kartlegge FoU-resultater på området, det skal gjennomføres fôringsforsøk, resultatene skal sammenlignes med lignende studier, og anbefalt mengde etylesterolje i fôret skal dokumenteres og anbefales.

keyboard_arrow_up