Til innholdet

Ernæringsmessige effekter på laks og regnbueørret ved inntak av etylesterolje.

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å kartlegge ernæringsmessige effekter på laks og regnbueørret ved inntak av etylesterolje.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Norsk pelagisk sektor er en stor næring innen produksjon og foredling av marine oljer. Det største produktet, målt i volum og verdi, er råolje. Den benyttes i hovedsak som en viktig del av fôret til oppdrettet laks og regnbueørret.

Norge er også en stor produsent av høykvalitets omega-3 konsentrater til hovedsakelig humant konsum.
I prosessene med å oppkonsentrere innholdet av EPA/DHA oppstår etylester-olje.

Det finnes ulike anvendelser for etylester-olje og det er viktig for næringen å kunne utnytte slik olje på en best mulig måte og med minst mulig transport og CO2 avtrykk.

Det foreligger relativt lite tilgjengelig kunnskap om bruk av etylester-olje som ingrediens i fôr til laks og regnbueørret og hvilken betydning det kan ha for fisken. 

Målsetting med prosjektet er å  dokumentere med fôringsforsøk ernæringsmessige effekter hos laks og regnbueørret ved inntak av etylester-olje.

Det skal gjennomføres en litteraturstudie for å kartlegge FoU-resultater på området, det skal gjennomføres fôringsforsøk, resultatene skal sammenlignes med lignende studier, og anbefalt mengde etylesterolje i fôret skal dokumenteres og anbefales.

keyboard_arrow_up