Til innholdet

Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon

FHF lyser ut inntil 1.5 mill. NOK for å kartlegge potensialet til å benytte fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Ressursgrunnlaget for brosme vurderes som solid og det er mulighet for betydelige økte leveranser fra lineflåten. Havforskningsinstituttet skriver at Referanseflåtens fangstrate for brosme (kg pr 1000 kroker) viser en økning på 16 % fra 2011 til 2018 (fra 2000 er økningen 44 %). Fiskeriet er ikke kvoteregulert for norske fiskere.

Næringen ønsker å kartlegge mulighetene for å bruke fersk brosme fra lineflåten som råstoff til filetproduksjon. Det er ønskelig i den forbindelse å gjennomføre en kartlegging av markeder for filet av brosme. Videre bør man kartlegge teknologi for filetering og skinning av brosme, og gjøre produksjonsforsøk for fersk linefanget brosme til filetproduksjon. 

Målsetting 

Å kartlegge potensialet for å benytte fersk brosme fra lineflåten som råstoff til filetproduksjon.

Delmål

 • Å kartlegge markeder for filet av brosme.
 • Å kartlegge teknologi for filetering og skinning av brosme.
 • Å gjennomføre produksjonsforsøk som dokumenterer bl.a.;
  • Filetutbytte fra H/G
  • Utbytte etter skinning
  • Loinsutbytte fra filet
  • Kvalitet på råstoff og ferdig filetprodukt, inkl. om kveisinnhold kan være en begrensende faktor.
 • Å gjennomføre en uttesting av brosmefilet hos 2-3 potensielle kunder.
 • Å utarbeide en Kost-nytte analyse i en verdikjede produksjon.
keyboard_arrow_up