Til innholdet

FHF lyser ut inntil 2 mill. kr. til utvikling, implementering og testing av teknologi for gjenvinning av salt og saltlake

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901380

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), lyser ut inntil 2 mill. kr. til implementering av FoU innenfor FHFs «Prosjekt i Bedrift»-ordning (PIB).

Utlysningen er en del av FHF sin satsing på alternativer for rasjonell og miljøvennlig produksjon med tanke på automatisering av gjenbruk av salt. Ordningen er spesielt rettet mot en sjømatbedrift i tett samarbeid med en teknologibedrift.

Søker skal være en teknologibedrift med erfaring knyttet til sjømatnæringen. Innkomne søknader blir vurdert og evaluert av FHF.

Bakgrunn

Det brukes betydelige mengder av salt til produksjon av salt- og klippfisk per år.

Ved en full dagsproduksjon av flekket fisk benyttes flere tonn salt for lake produksjon og tørr-salting. Etter salteprosessen er ferdig er det potensiale for å gjenvinne 40% av saltet, og i tillegg er det et stort potensial for å gjenvinne saltlake.

Det benyttes en vaskemaskin for å gjenvinne salt ved mekanisk filtrering. Etter at saltet er renset, er det fortsatt fremmende partikler som må fjernes manuelt. I tillegg benyttes flere tonn salt for lake-produksjon i salteprosessen. Det er også behov for å rense denne laken.

Målsetningene er:

  1. Å Utvikle teknologi for å automatisere prosessen etter rensing av brukt salt.

  2. Å utvikle teknologi for å automatisere prosessen for å rense saltlake 

Søknadsfrist 20. november, 2018

keyboard_arrow_up